Yrkessjåfører-i-mørket

Synstress er vanlig blant yrkessjåfører

Mange yrkessjåfører får symptomer som dobbeltsyn og dårligere synsskarphet. Yrket er synskrevende – ikke minst ved mørkekjøring. Synstress kan også være en årsak til at yrkessjåfører plages av smerter i nakke og skuldre.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Åtte av ti sjåfører opplever at yrkeskjøring er svært synskrevende. Omtrent en femtedel forteller at de iblant ser dobbelt eller uklart under kjøreturen. Altfor mange yrkessjåfører har problemer med synet og smerter i nakke og skuldre, samt andre symptomer på en presset arbeidssituasjon.

Forskerne Leah Emegwa og Hans Richter ved Høyskolen i Gävle i Sverige begynte derfor å kartlegge arbeidsmiljøet blant yrkessjåførene, skriver nettstedet forskning.se.

– Selv om mange av yrkessjåførene i Gävleborg synes å ha det bra på jobben og er fysisk friske, så oppgir altfor mange synsbesvær og nakke-/skulderplager. De oppgir også andre symptomer på en presset arbeidssituasjon, sier Richter.

En del av prosjektet handler om hvor ofte slike synsproblemer inntreffer og om de i så fall kunne knyttes til muskelbesvær i nakke/skuldre. Den andre delen handler om sjåførenes livskvalitet

Syn og bilkjøring

Åtte av ti sjåfører opplever at bilkjøring er svært synskrevende. Omtrent en femtedel forteller at de av og til ser dobbelt eller uklart. Nesten halvparten av sjåførene sier at de ikke har testet synet de siste to årene, eller at de aldri har testet det (44 prosent).

– Her kan det gjøres mye relativt enkelt for å forbedre synskomforten, for eksempel en synsundersøkelse med korrigerende briller, ifølge forskerne.

Et trafikksikkerhetsspørsmål

– Dette er jo også et sikkerhetsspørsmål, fordi synskravene til yrkessjåfører ved mørkekjøring og mental eller fysisk trøtthet – ofte under tidspress – er store.

En av fire sjåfører opplever muskelsmerter, og hver femte oppga at han iblant så seg nødt til å avbryte kjøringen på grunn av dette.

Syn og muskelplager

Forskerne fant interessant nok at muskellidelsene var forbundet med synsevnen. De som oppga muskelsmerter og dobbeltsyn eller uklart syn, oppga oftere at de også opplevde muskelbesvær i nakke og skuldre.

– Fra tidligere forskning vet vi at synsstresset som oppstår ved altfor høye synskrav, ofte gir opphav til smerter i nakke og skuldre hos de som arbeider ved bildeskjermer. Derfor er det ikke urimelig å tro at en del av yrkessjåførenes nakkelidelser også er synsrelaterte.

Påfallende aktive

Mange av sjåførene oppga å være ved god helse. Men to tredeler hadde en BMI som indikerte overvekt eller fedme, til tross for at de var fysisk aktive minst én gang i uka.

Nyttig tverrvitenskapelig samarbeid

Forskerne mener at områdene synsergonomi/belastningsergonomi og folkehelse har veldig mye å vinne på samarbeid.

– Vi har sterke fellesinteresser, og forskningen tjener mye på et samarbeid. Selv om dette prosjekt i første rekke berører yrkessjåfører, kan resultatene fra denne studien kanskje være relevante også for vanlige bilister som regelmessig kjører lange strekninger i den mørke årstiden, mener forskerne.

(forskning.se)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS