Fra venstre: Petter Stølen, Tor Sætrang, Åshild Sæther Engen, Arvid Bakken og Terje Skog Jenssen.

Digitale nøkler gir tryggere og enklere hverdag

De digitale nøklene skal sørge for sømløs tilgang til kommunale tjenestemottakere og muliggjøre akutt tildeling av midlertidige nøkler til helsepersonell. Overordnet vil løsningen frigjøre all den tiden som i dag går med til håndtering og administrasjon av fysiske nøkler.

Doro Care AS, ledende leverandør av digitale omsorgsløsninger, inngår nå en avtale med Sør-Østerdalsregionen (Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil, Våler og Åmot) om å tilby digitale nøkler.

I samarbeid med Elverum kommune har selskapet tatt frem et konsept som sikrer en effektiv administrasjon av digitale nøkler. Løsningen skal brukes i kommunens tjenesteproduksjon som gir tjenestemottakerne mulighet, på en helt ny måte, til å være pilot i eget liv.

Løsningen er basert på det norske selskapet Unloc sin teknologi - verdens digitale nøkkelknippe som fungerer med mange ulike lås- og adgangskontrollsystemer.

Bort fra fysiske nøkler

— Vi ønsket en helhetlig løsning som favner alle som kan behøve akutt eller varig tilgang til boliger, og som dekker mer enn bare kommunens behov. Denne løsningen passer godt inn i vårt arbeid for at folk skal kunne bo hjemme lengre, og fortsatt være herre over egen livssituasjon, sier prosjektkoordinator i regionrådet for Sør-Østerdal, Tor Sætrang.

— I dag er vi avhengig av fysiske nøkler, noe som er både tidkrevende og sårbart. Denne løsningen vil gjøre hverdagen enklere og tryggere for kommunens tjenestemottakere, og vi ser på dette som en svært spennende løsning som vi i første omgang ønsker å prøve ut i samarbeid med noen av våre brukere, legger prosjektleder for velferdsteknologi i Elverum kommune, Åshild S. Engen til.

Inn i hverdagen

Med nøkkelteknologien fra Unloc integrert, skal Doro Care AS tilby løsningen til alle kunder som ønsker å forenkle tilgang til private boliger og kommunale bygg.

— Digital nøkkelformidling er en naturlig utvidelse av vår eksisterende 24/7 tjeneste. I dag administrerer vi ca. 15.000 fysiske nøkler og kjenner daglig på den friksjonen det medfører. Vi har lenge vært på søken etter en universell løsning som forener flere digitale låssystemer, er skalerbar og møter krav til sikkerhet og sporing, sier daglig leder i Doro Care AS, Arvid Bakken.

Nødsentralene 110 og AMK i Innlandet er også involvert i prosjektet. Ambulansetjenesten i Hamar er allerede i gang med å teste løsningen og de mener at løsningen potensielt kan redde liv. OBOS er også deltakende i prosjektet slik at nedslagsfeltet for kommunen blir størst mulig.

Head of Sales i Unloc, Terje Skog Jenssen, uttaler avslutningsvis:

— Vi skal åpne dører for alle, overalt. Vi er stolte og ydmyke av at vi, sammen med Doro Care og kommunene i Sør-Østerdalen, skal gjør hverdagen enklere og tryggere for folk.

(Doro Care)

Powered by Labrador CMS