Støy-og-hørsel
Støy-og-hørsel

Konferanse om støy og støyskader i arbeidslivet

Den 21. -22. mai 2014 inviterer Tordenskiold helsetjenester i Trondheim og Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) til en konferanse om støy og støyskader i arbeidslivet.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Yayimages.com)

Av alle arbeidsrelaterte skader meldt inn i 2012 var hele 68 prosent hørselsrelatert, en økning på sju prosent fra året før, melder Arbeidstilsynet. Arrangørene av konferansen «Arbeidsmiljø, støy og hørselsskader» ønsker derfor å belyse mangelen på kunnskap og forebyggende tiltak knyttet til hørselsrelaterte plager.

Øker i offshore

Nyere undersøkelser viser at antall støyskader innen offshore er betydelig, og at skadene øker trass i redusert eksponering. Men økningen gjelder ikke bare offshore, hørselsskadelig støy er en utfordring i mange bransjer – spesielt industri, offshore, bygg og anlegg, barnehager, Forsvaret og i utelivet. Konsekvensene er dessverre ofte tinnitus og nedsatt hørsel. Økt kunnskap og større satsing på å forebygge støyskader må til.

Derfor inviterer HLF og Tordenskiold Helsetjenester til en konferanse om støy og støyskader i arbeidslivet i Trondheim 21-22 mai.

Politisk ledelse i Arbeidsdepartementet åpner konferansen, der den nyeste rapporten fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami) presenteres av overlege Arve Lie. Han vil gi en oversikt over hvordan det står til med utviklingen i støyskader i næringslivet.

En rekke foredragsholdere gir innsikt i konsekvensen av støyskader, og konferansedeltakerne får en oppdatert oversikt over nyheter i hørselvern, styrker og svakheter. Konferansen gir også en mulighet til erfaringsutveksling med en rekke sentrale aktører, melder HLF.

Du kan lese mer om konferansen her.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS