HMS-vogn gir bedre sikkerhet og arbeidsmiljø

– Når ulykken er ute, er det en trygghet å vite at førstehjelpsutstyr og brannvernsutstyr er i umiddelbar nærhet, sier Kjetil A. Vedøy i Arbeidsmiljøsenteret. Han håper vi vil se flere mobile HMS-vogner på byggeplasser i årene som kommer.

Publisert
Kjetil A. Vedøy
Kjetil A. Vedøy

– Ulykker i industrien skyldes ofte mangelfull planlegging og koordinering, og manglende medvirkning ved utarbeidelse av sikker-jobb-analyse. En HMS-vogn gjør det tryggere og effektivt å planlegge oppdrag, sier Vedøy.

Fleksibel vogn

En HMS- og sikkerhetsvogn er en fleksibel vogn som kan brukes til ulike formål. Vogna kan enkelt flyttes og huse nødvendig utstyr.

Når jobben kan planlegges og gjennomgås i umiddelbar nærhet, gir det større trygghet for arbeidstaker, samtidig som det gir økt effektivitet for arbeidsgiver. Raskere responstid for førstehjelp og brannslukning vil også redusere sykefraværet, forklarer Vedøy.

Håper å se flere ute

Han håper vi får se enda større bruk av HMS-vogner nå som utesesongen for bygg- og anleggsbransjen står for tur.

– Arbeidstilsynet mottar årlig varsel om omtrent 2000 arbeidsulykker. 40 prosent av disse er skader i byggearbeid. Når bedriften setter søkelyset på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, gir det færre ulykker og skader, samtidig som det gir økt trivsel på arbeidsplassen. Økt bruk av mobile HMS-vogner vil gi bedre sikkerhet og arbeidsmiljø, forklarer Vedøy.

Mange skader og ulykker

Bygg- og anleggsbransjen topper også statistikken for sykefravær, med 1,5 prosent over det generelle sykefraværet for alle bransjer, viser tall fra Arbeidstilsynet og Stami, Statens arbeidsmiljøinstitutt.

I dag brukes ofte ikke-mobile konteinere, som huser førstehjelpsutstyr og brannvernutstyr opptil flere kilometer unna der arbeidet blir utført. Det krever store operasjoner å flytte slike konteinere, operasjoner som kan være svært tids- og ressurskrevende.

Arbeidsulykker representerer et betydelig samfunnsproblem. Det har store konsekvenser for den som rammes så vel som for den enkelte virksomhet og for samfunnet som helhet. Det er kun gjennom systematisk arbeid med HMS at bedrifter forebygger at arbeidstakere blir skadet, syke eller utsatt for unødig risiko på arbeidsplassen.

Rikholdig utstyrt

HMS-vogna inneholder førstehjelpsberedskap, brannvernsutstyr og HMS-tavle, og kan også brukes til kontor/møterom, spisevogn og toalett. I tillegg er vogna utstyrt med en egen kjøkkenkrok.

Ifølge Vedøy er en HMS-vogn løsningen for å få bedre sikkerhet og få ned sykefraværet for mange bedrifter, spesielt for mindre bedrifter innen bygg- og anleggsbransjen.

– HMS-vogna kan brukes som beredskapsvogn ved større øvelser og større arrangement, samt som mobile vaktvogner for sikkerhetsbransjen. Bruksområdene er mange, men det er spesielt i bygg- og anleggsbransjen og større byggeprosjekt som vogna kan utgjøre en stor forskjell. Der ser vi at det slurves med HMS og arbeidsmiljø, avslutter Vedøy.

Det er mulig å tilpasse vogna etter bransjespesifikke behov. Større entreprenører har som regel andre muligheter for spiserom og toaletter, mens mindre bedrifter må dekke disse kravene på andre måter.

Fakta om HMS-vogna:

● Vogna flyttes enkelt med hengerfeste til en bil.

● Vogna har plass til seks personer rundt et møtebord, og er blant annet utstyrt med kjøkken, kjøleskap og egen benk til skadede når uhellet er ute.

● Vogna er utstyrt med kjemitoalett.

● Vogna leveres med en standard utstyrspakke som består av:

* Hjertestarter.

* Førstehjelpsstasjon.

* Førstehjelpskoffert.

* Øyeskyllestasjon m/ekstra plasterdispensere.

* Sammenleggbar båre i aluminium .

* Medisinskap uten innhold.

* Brannslukker Skum 6 liter.

* Standard HMS-tavle.

(Kilde: Arbeidsmiljøsenteret)

Powered by Labrador CMS