Inspektør med skatteetatnes logo på ryggen inspiserer en byggeplass.
FØLGER MED: Skattepatruljen er Skatteetatens utegående enhet, på jakt etter arbeidslivs- og skattekriminalitet.

Skatte­patruljen varsler kontroll-opptrapping

Skattepatruljen gjennomførte totalt 5 500 kontroller i 2022 og 2023 – og varsler ytterligere opptrapping for å bekjempe arbeidslivs- og skattekriminalitet.

– Skattepatruljen er våre øyne og ører ute, og er et viktig virkemiddel i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet og skattekriminalitet, sier skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten i en pressmelding.

– Opplysningene de henter inn gir oss verdifull kunnskap som er med på å danne grunnlag for hvordan vi totalt sett jobber for å øke etterlevelsen i bransjer som har risiko for arbeidslivskriminalitet.

Tvangsmulkt

Skattepatruljen gjennomførte totalt 5500 kontroller i 2022 og 2023. Skattepatruljen sjekker at virksomhetene som kontrolleres har riktige registerregistreringer, blant annet at virksomheten er registrert i MVA-registeret og at medarbeiderne er registrert i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret og at det er sendt inn a-melding på dem.

Når feil avdekkes, er målet at feilene rettes ved å ta i bruk raske virkemidler, eksempelvis tvangsmulkt.

I 2023 ble det skrevet ut tvangsmulkter på til sammen 1,7 millioner kroner for manglende innsendelse av a-meldinger.

For virksomheter som skylder skatt og avgift, er dette også en naturlig del av oppfølgingen slik at dette betales. 

Slurver med personallister

600 av skattepatruljens kontroller i 2022 og 2023 var personallistekontroller.

Disse medførte 3,7 millioner kroner i gebyr til virksomheter for manglende føring av personalliste

Skattepatruljen har et tett samarbeid både med a-krimsentrene og Arbeidstilsynet, Nav, politi, Statens vegvesen, toll, Fiskeridirektoratet, Kystvakten, kommuner (serveringsbevilgning) og Mattilsynet.

– En stor mengde virksomheter vil i 2024 få besøk av Skattepatruljen, de er allerede godt i gang med kontrollaktiviteten, forteller Nilsen. 

Powered by Labrador CMS