Pleie-, omsorgs- og helsearbeidere føler seg trygge på at de beholder jobben i årene fremover.
Pleie-, omsorgs- og helsearbeidere føler seg trygge på at de beholder jobben i årene fremover.

Færre frykter for jobben

Etter en økning i 2020 er andelen norske arbeidstakere som frykter å miste jobben blitt lavere enn på flere år. Men det gjelder ikke alle bransjer.

Publisert

I YS' arbeidslivsbarometer for 2021 har andelen som er litt bekymret for å miste jobben, falt til 23,2 prosent, noe som er en nedgang på hele 3,5 prosentpoeng. Bare 14,2 prosent er noe eller meget bekymret, melder NTB.

Hele 62,5 prosent av norske arbeidstakere sier de ikke er bekymret for jobben sin, som er hele 5,5 prosentpoeng mer enn da koronakrisen slo inn i 2020. Det er også det høyeste tallet siden 2014.

Flest trygge innenfor helse og omsorg

Tross de gode tallene er YS-leder Erik Kollerud varsom i sine kommentarer.

– Utsiktene er fortsatt usikre for virksomheter i de mest utsatte bransjene i privat og tjenesteytende sektor. Mange av våre medlemmer i disse bransjene er eller har vært permittert, sier han.

Best ligger pleie- og omsorgstjenester og helsearbeidere an. I disse gruppene føler 73 prosent seg trygge på at de beholder jobben. Også blant andre ansatte i offentlig sektor er det minst sju av ti som er lite bekymret.

Bare én av tre i reiseliv og restauranter er ikke redd

Verre står det imidlertid til i andre bransjer. I reiselivs- og restaurantnæringen er det bare 31 prosent som er lite bekymret for å miste jobben sin. Det er et fall på 17 prosentpoeng fra 2018 og 2019. Også i kultur-, idretts- og organisasjonslivet er det langt færre som er sikre på at de beholder jobben.

– Vi diskuterer ofte de som står utenfor arbeidslivet i dag, men sjeldnere de som står i fare for å falle ut. Det er viktig å rette oppmerksomheten mot begge gruppene, sier Kollerud.

Dårligst stilt er Oslo, der bare 56 prosent er lite bekymret for om de vil beholde jobben. 5 prosent sier de meget bekymret. Til sammenlikning er hele 69,3 prosent av arbeidstakerne i Troms og Finnmark lite bekymret.

Færre frykter omstilling

Situasjonen er imidlertid annerledes når man spør om arbeidstakere frykter at de vil få en mindre fristende arbeidssituasjon på grunn av omstilling eller nedbemanning. Også her føler de fleste yrkesgrupper seg tryggere enn før, men på topp her ligger telekom/IT, industri/teknikk og bygg og anlegg.

Hele 76–77 prosent av disse yrkesgruppene frykter ikke omstilling eller nedbemanning, noe som er en økning på hele 19 prosentpoeng fra 2018–2019.

Imens er det bare 43 prosent av de ansatte i reiseliv og restaurant som ikke frykter omstilling eller nedbemanning – et fall på 13 prosentpoeng. Nest verst ut kommer olje, gass og energi, der 53 prosent ikke er redde for dette – en økning på seks prosentpoeng.

(NTB)

I restaurant- og reiselivsbransjen er bekymringen for arbeidsplassene større.
I restaurant- og reiselivsbransjen er bekymringen for arbeidsplassene større.
Powered by Labrador CMS