Stabil andel uføre

10,5 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år mottok uføretrygd ved utgangen av juni 2021. Andelen har holdt seg stabil sammenliknet med både utgangen av mars og samme tidspunkt i 2020.

Hans Christian Holte.
Hans Christian Holte.

Ved utgangen av juni 2021 mottok 360 700 personer i alderen 18–67 år uføretrygd, melder nav.no. Det var en økning på 730 uføretrygdede fra utgangen av mars. Sammenliknet med for ett år siden var det en økning på 3100 uføretrygdede.

– Andelen uføretrygdede har økt over flere år, men under pandemien har andelen stabilisert seg. Dette skyldes særlig at flere har fått forlenget perioden med arbeidsavklaringspenger som følge av både utsatt behandling og arbeidsutprøving. Dermed har færre enn normalt gått over til å motta uføretrygd, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

NAVs nye prognose anslår at det vil bli 363 600 uføretrygdede ved utgangen av 2021 og 377 100 uføretrygdede ved utgangen av 2022. Målt som prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år tilsvarer dette henholdsvis 10,6 og 10,9 prosent.

– Arbeidsmarkedskriser og flere langtidsledige fører ofte til at flere starter å motta helserelaterte ytelser, og vi forventer en økning i andelen uføretrygdede mot slutten av året og gjennom 2022, sier Holte.

Færre eldre uføretrygdede

Sammenliknet med samme tidspunkt i fjor har det vært en liten økning i uføreandelen i alle aldersgrupper fra 25 til 44 år, mens det var en nedgang for de over 60 år. For de andre aldersgruppene var det samme andel som for ett år siden. I løpet av det siste kvartalet var det kun mindre endringer i andelen som mottok uføretrygd i de ulike aldersgruppene. Vi ser en økning for 30–39-åringene, men en nedgang for de to eldste aldersgruppene.

Geografisk variasjon

Ved utgangen av juni 2021 var det flest uføre i prosent av befolkningen i fylkene Agder (14,3 prosent), Nordland (14,0 prosent) og Innlandet (13,9 prosent), mens det var færrest i Oslo (6,2 prosent). Tall som er korrigert for aldersforskjeller mellom fylkene, viser at andelen som mottok uføretrygd det siste året har økt i fylkene Agder, Innlandet, Rogaland, Vestfold og Telemark og Troms og Finnmark. De andre fylkene hadde samme andel.

– Fylker med høy andel eldre har også en høy andel som mottar uføretrygd. Yngre befolkning trekker derimot andelen som får uføretrygd ned. Det samme gjør et mer fleksibelt og variert arbeidsmarked i hovedstadsregionen. Lokale variasjoner i helse- og utdanningsnivå vil også ha innvirkning på hvor mange som mottar uføretrygd, sier Holte.

(nav.no)

Powered by Labrador CMS