Øivind Elvestad
Øivind Elvestad

Nå kan sjefen gi deg dyrere gaver

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet mer enn dobling i størrelsen på gaver den ansatte kan få av arbeidsgiver uten noen spesiell grunn, og fjerner kravet om at gavene gis etter en generell ordning.

Arbeidsgiver kan gi gave uten spesiell anledning, med verdi inntil kr 2000, skattefritt til sine arbeidstakere, skriver Simployer. For å være skattefri, må gaven gis etter en generell ordning i virksomheten. For å være en generell ordning, må gaveordningen ikke medføre noen bevisst forskjellsbehandling, og alle ansatte må få noenlunde likeverdige gaver.

Mer enn dobling

– Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2021 å øke denne beløpsgrensen til kr 5000. Videre foreslår de å fjerne vilkåret om at gaver skal gis etter en generell ordning i virksomheten, sier Simployers økonomirådgiver Øivind Elvestad.

Naturalytelser som nå kan bli skattefrie innenfor beløpsgrensen, blir for eksempel:

• Abonnement på treningssenter.

• Sykkel kan gis bort skattefritt.

• Månedskort på kollektivtransport.

• Billetter på kulturarrangementer som ikke regnes som velferdstiltak.

• Kontorstol til hjemmekontoret.

Det varsles også en oppmykning i praksisen med skattefritak på oppmerksomhetsgaver av ubetydelig verdi.

Skattefritak for vaksiner

Arbeidsgivers dekning av kostnader til lege- og andre helsetjenester er en skattepliktig fordel. Arbeidsgiver kan dog dekke kostander til forebyggende helseundersøkelser skattefritt, for eksempel helseundersøkelse hos bedriftslege. Arbeidsgiver kan også dekke skadeforebyggende tiltak for å forebygge skader eller sykdom på arbeidsplassen skattefritt for ansatte med spesielt belastende arbeidsoppgaver. For eksempel influensavaksine for sykepleier som jobber med pasientbehandling.

– I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen at også vaksiner mot smittsomme sykdommer og pandemier med stor negativ virkning for samfunnet skal kunne dekkes skattefritt av arbeidsgiver, sier Elvestad.

(Nyhetsbrev fra Simployer)

Powered by Labrador CMS