36 saker gjenåpnet i NAV-skandalen

36 personer vil få saken sin prøvd for retten på nytt, har Gjenopptakelseskommisjonen bestemt.

Publisert

Gjenopptakelseskommisjonen behandlet 36 begjæringer om gjenåpning i NAV-skandalen under møter i kommisjonen 25. og 26. august, skriver Aftenposten. Personene har blitt dømt til alt fra bøter, samfunnsstraff, betinget og ubetinget fengsel. Alle dommer ble gjenåpnet, melder kommisjonen mandag.

13 kvinner og 23 menn

– Felles for disse sakene var at de domfelte hadde oppholdt seg i andre EØS-land samtidig som de hadde mottatt arbeidsavklaringspenger eller sykepenger fra NAV. De domfelte hadde hverken fått tillatelse til utenlandsoppholdene gjennom søknad til NAV eller meldt fra i meldekortene om at de oppholdt seg i utlandet, står det i avgjørelsen.

Problemet er bare det at flere EØS-rettslige spørsmål ikke var vurdert av domstolene som dømte dem, deriblant spørsmålet om det kunne være i strid med EØS-retten å anse midlertidig opphold i EØS-land (for eksempel lengre ferieopphold) som ensbetydende med at domfelte da ikke hadde krav på kontantytelser.

Basert på høyesterettsdom

Høyesterett frikjente i sommer en mann som ble dømt til fengsel for grovt trygdebedrageri fordi han oppholdt seg i utlandet mens han mottok arbeidsavklaringspenger.

(Aftenposten)

Powered by Labrador CMS