Frisk Gruppen går inn i Falck

Frisk Gruppen blir del av det internasjonale helse- og redningskonsernet Falck. Frisk Gruppen leverer tjenester innenfor bedriftshelse, spesialisthelse og arbeidsinkludering i Norge.

Publisert

Om Frisk Gruppen:

Om Frisk Gruppen:
  • Består av de tre divisjonene Frisk Utvikling, Aktimed Helse og Frisk Spesialist
  • Ca. 700 medarbeidere.
  • 90 lokasjoner fordelt over hele Norge.
  • Hilde Britt Mellbye er CEO i Frisk Gruppen.

Falck har i dag aktiviteter innenfor helsetjenester, ambulansetjenester og brannberedskap i 30 land og har ca. 27 000 medarbeidere. Falck eies av Lundbeck Stiftelsen.

Frisk Gruppen i Norge omsetter for cirka 800 millioner NOK årlig og består av de tre divisjonene Frisk Utvikling, Aktimed Helse og Frisk Spesialist, som hjelper det offentlige med å få folk tilbake i arbeid og yter helsetjenester til bedrifter og privatpersoner.

Bedriftshelsetjenester og arbeidsinkludering

Fakta om Falck

Gjennom mer enn 100 år har Falck samarbeidet med kommunale og nasjonale myndigheter med sikte på å forebygge ulykker, sykdom og nødsituasjoner, å redde og hjelpe forulykkede og andre personer i nød raskt og kompetent, samt rehabilitere syke og skadde. Dette har gjort selskapet internasjonalt ledende på områdene helsetjenester, ambulansetjenester og brannberedskap. Falck har i dag aktiviteter i 30 land og har rundt 27 000 medarbeidere.

Frisk Gruppen ble etablert ved at eierne av Oppfølgingsenheten Frisk og Din Utvikling ble kjøpt av Credo Partners i 2018, og siden har konsernet vokst seg til sin nåværende størrelse med 90 lokasjoner etablert over hele Norge. Frisk Gruppen er den største leverandøren av arbeidsinkluderingstjenester til Arbeids- og velferdsetaten (NAV) i Norge, og er markedsledende innenfor bedriftshelse og rehabilitering.

Vekstpotensial innenfor helsetjenester

Både Frisk Gruppen og Falck opplever en økende etterspørsel etter helsetjenester innenfor både det forebyggende, behandlende og rehabiliterende området. Dette skyldes blant annet økt fokus fra både offentlig og privat side på å holde medarbeiderne friske og få dem raskt tilbake på jobb etter sykdom, heter det videre i pressemeldingen.

(Pressemelding fra Frisk Gruppen)

Powered by Labrador CMS