De som ofte rammes hardest hvis noen blir skadet på jobb er de nærmeste – familien og vennene. Alle som jobber på Skanskas prosjekter har et mål om at alle skal komme hjem hele etter at arbeidsdagen er over. (Foto: Skanska/NTB Info)
De som ofte rammes hardest hvis noen blir skadet på jobb er de nærmeste – familien og vennene. Alle som jobber på Skanskas prosjekter har et mål om at alle skal komme hjem hele etter at arbeidsdagen er over. (Foto: Skanska/NTB Info)

Alle skal komme hele hjem

Det blir ekstra fokus på sikkerhet i Skanska Norge denne uka. – Vi har alle et ansvar for å sikre at alle ansatte kommer hele hjem, sier konsernsjef Ståle Rød.

Publisert

Målet for Skanska er null skader og ulykker på sine bygge- og anleggsplasser. For å få dette til er man også tydelige på at alle har et ansvar.

Sikkerhetsuke for 15. gang

Denne uken arrangerer Skanska i Norge "Sikkerhetsuka 2019" - bransjens største sikkerhetskampanje. På alle konsernets prosjekter over hele landet forplikter tusenvis av medarbeidere seg til å bedre sikkerheten på bygge- og anleggsplassene.

Siden starten av 2000-tallet har Skanska jobbet systematisk med å bedre sikkerheten på prosjektene. Det gode arbeidet har ifølge konsernet gitt resultater, og man har sett en stor nedgang i antall dødsulykker og alvorlige skader.

Gjennom disse årene har Skanska også bygget opp en sterk HMS-kultur, hvor "Sikkerhetsuka" er en av bærebjelkene. I år arrangeres "Sikkerhetsuka" for 15. gang og årets tema er risikohåndtering.

Alle må bidra

– Jeg er stolt over den innsatsen som har vært lagt ned de siste årene innenfor HMS, både av oss i Skanska, men også i hele bransjen. Vi ser resultatene av det gode arbeidet, og sikkerheten på norske bygge- og anleggsplasser har aldri vært bedre enn den er i dag. Samtidig er det fortsatt alt for mange som blir skadet og syke av å jobbe på våre prosjekter. Det kan vi rett og slett ikke akseptere. Alle må bidra inn i dette arbeidet og vi må være villige til å lære av hverandre. Bransjen har et felles ansvar for å sørge for at alle kommer hjem hele og friske hver eneste dag, sier konsernsjef i Skanska Norge, Ståle Rød.

Skader på jobben rammer ikke bare den ansatte og kontraktspartnere. De som ofte rammes hardest er jo de nærmeste – familien og venner. Alle som jobber på Skanskas prosjekter skal komme hjem hele etter at arbeidsdagen er over. Økt risikoforståelse og evnen til å håndtere risiko er avgjørende hvis man skal lykkes med dette.

Risiko er helt sentralt

– Vi må bli flinkere til å håndtere risiko i alle faser av et prosjekt gjennom forbedring av prosesser og verktøy. Vi må øke forståelsen vår for risikoen vi utsettes for, både når det gjelder sikkerhet og helse. God planlegging, med fokus på rutiner, systemer og prosedyrer er avgjørende. Når vi kombinerer dette med en sterk HMS-kultur tar vi ytterligere steg mot målet vårt om null skader og ulykker, sier HMS-direktør i Skanska, Peer Christian Anderssen.

Arbeidshverdagen på et typisk byggeprosjekt er komplisert og hektisk. Det kan til enhver tid være flere hundre personer fra en rekke ulike selskaper som utfører risikofylt arbeid.

Skanska skal være en pådriver for seriøsitet i byggenæringen og i år skal "Sikkerhetsuka" også rette fokus på dette temaet. Selskapet har nulltoleranse for arbeidsmarkedskriminalitet på sine bygge- og anleggsplasser, og har bestemt at man skal benytte samarbeidspartnere og leverandører som driver virksomheten på en bærekraftig og seriøs måte. Dette bidrar også til å øke sikkerheten og ivareta helsen til alle som jobber i bygg- og anleggsbransjen.

(Pressemelding fra Skanska/NTB Info)

Powered by Labrador CMS