Gunn-Elin Nikolaisen er verneombud for 20 ansatte ved Posten i Elverum. (Illustrasjonsfoto: Jan Tveita)
Gunn-Elin Nikolaisen er verneombud for 20 ansatte ved Posten i Elverum. (Illustrasjonsfoto: Jan Tveita)

En av tre bedrifter mangler verneombud

Hver tredje bedrift mangler verneombud, og bryter dermed loven om verneombud og arbeidsmiljøutvalg, kommer det fram i tall fra Arbeidstilsynet.

Publisert

Selv om det i arbeidsmiljøloven heter at «ved hver virksomhet som går inn under loven skal det velges verneombud», var det ikke tilfelle hos 36 prosent av de 34 491 bedriftene Arbeidstilsynet hadde tilsyn ved i perioden 2014 til 2018, skriver Dagsavisen.

Over tusen mangler AMU

I tillegg ble det avdekket at 32 prosent av 1031 bedrifter ikke hadde arbeidsmiljøutvalg (AMU), til tross for at loven sier at dette er en plikt i bedrifter med minst 50 arbeidstakere.

– De ansatte er som oftest best plassert til å vurdere risiko ved egen arbeidssituasjon, og ledere er avhengig av dialog for å vurdere løpende risiko i virksomheten og drive forebyggende arbeid. I ekstreme tilfeller vil manglende risikovurdering og mangelfull HMS-forebygging kunne ha dødelig utfall, sier 1. nestleder i Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS), Hans-Erik Skjæggerud.

Han påpeker også at manglende ombud fører til mer sykefravær.

Ansvaret for å få på plass verneombud og arbeidsmiljøutvalg ligger hos arbeidsgiveren.

(NTB)

Powered by Labrador CMS