Stadig flere blir uføretrygdede i Norge. Ved årsskiftet mottok 339.200 personer i alderen 18-67 år denne ytelsen. FOTO: COLOURBOX

Kraftig økning i antall uføretrygdede

10 prosent av alle menn og kvinner i alderen 18 til 67 år er nå mottakere av uføretrygd.

Publisert

Ferske tall fra NAV viser at det per desember 2018 er i alt 339.200 personer i den nevnte aldersgruppen som mottar uføretrygd.

I løpet av det siste året (2018) er det blitt 13.400 flere uføretrygdede. Dette representerer en økning på 4,1 prosent.

Bare i siste kvartal (oktober – desember) fikk 5.100 personer innvilget denne trygdeformen.

– Økningen i antall uføretrygdede må sees i sammenheng med at vi i fjor hadde en kraftig nedgang i antall personer som mottar AAP og mange av disse har hatt rett på uføretrygd. Vi har derfor behandlet flere søknader om uføretrygd i 2018 enn i 2017, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Den kraftige veksten i antall uføretrygdene i 2018 har medført at NAV er ute med en helt ny prognose når det gjelder forventet utvikling i løpet av 2019.

NAV anslår at det kan være over 351.000 personer som ved utgangen av året vil motta uføretrygd. NAV-direktør Vågeng mener dette fortsatt vil ha stor sammenheng med at stadig flere forlater ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP), og at saksbehandlingsinnsatsen i NAV økes.

Sammenlignet med for ett år siden var det økning i uføreandelen i alle aldersgrupper fra 20 til 59 år. For de over 65 år var det en nedgang i uføreandelen, mens andelen var uendret for 18-19- og 60-64-åringene.

Totalt sett er uføreandelen i dag like høy som ved utgangen av 2006. Siden den gang har vi sett en vekst for uføre i alderen 18 til 54 år, mens det har vært en nedgang for de over 55 år. Nedgangen er spesielt stor for de over 60 år i denne perioden.

Powered by Labrador CMS