E6-Kløfta

Det gjøres for lite for trøtte yrkessjåfører

Trøtthet blant yrkessjåfører utgjør en alvorlig sikkerhetsrisiko i trafikken. Likevel prioriteres ikke systematiske tiltak for å redusere problemet.

Publisert

(Foto: Jan Tveita)

Det viser en ny rapport fra TØI, som setter søkelyset på trøtthet blant yrkessjåfører i veitransport, lokførere, og vaktmannskap til sjøs. Rapporten er basert på en gjennomgang av litteratur om trøtthet i transportsektoren, samt 19 intervjuer med 26 personer fra vei-, jernbane- og sjøtransportbransjen som har kunnskap om utfordringer knyttet til trøtthet i sin bransje.

Kan forårsake trafikkulykker

Grunnene til at mange blir trøtte er knyttet til rammebetingelser, organisatoriske forhold, individuelle egenskaper og livssituasjon. Norsk forskning viser at trøtthet bidrar til:

• Sju av 44 alvorlige trafikkulykker utløst av profesjonelle buss- og lastebilsjåfører i perioden 2005 til 2008.

• 13 prosent av passeringer i konflikt med signal foretatt av lokomotivførere i perioden 2010 til 2012.

• En av ti grunnstøtinger i norske farvann i perioden 2010 til 2013.

Dette er bare noen av bevisene på at trøtthet er et sikkerhetsproblem i land- og sjøtransport i Norge. Men det er i liten grad satt i verk systematiske tiltak for å redusere problemet. Reguleringer av arbeidstid og kjøre- og hviletid er viktig for å begrense trøtthet, men slike reguleringer løser bare noen av problemene knyttet til trøtthet.

Stress, tungt arbeid og søvnmangel

Ifølge de som ble intervjuet fører stress, fysiske krav og mangel på søvn til trøtthet blant førere uansett om de jobber i land- eller sjøtransport, om de jobber i nær- eller langtransport, eller i gods- eller passasjertransport. I visse transportformer i Norge er risikoen for trøtthet særlig høy. Mange tungbil-, turbil- og drosjesjåfører er spesielt utsatt og sliter med å få jobben gjort innenfor reguleringene. Sjåførene opplever noen ganger at de må bryte regler for å få arbeidet gjort, opplyser TØI, som for tiden jobber med et stort prosjekt om trøtthet blant profesjonelle transportoperatører.

(toi.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS