Dataopplæring-vox

Rekordmange skal kurses på arbeidsplassen

825 virksomheter har fått innvilget til sammen 161 millioner kroner til kurs i lesing, skriving, regning, digitale og muntlige ferdigheter. Det er om lag 60 prosent flere enn i fjor.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

86 prosent av BKA-søknadene ble innvilget i årets runde, melder Vox i et nyhetsbrev.

Mange ønsker opplæring i muntlig

59 prosent av årets BKA-prosjekter inkluderer opplæring i muntlig norsk, som i år er en del av den ordinære utlysningen. 77 prosent inkluderer opplæring i lesing og skriving.

- Tallene viser at behov for opplæring i muntlig norsk er stort, og at det var riktig å ha dette med i BKA, sier Tom Sørhus, avdelingsdirektør Vox.

25 prosent av prosjektene som har fått midler inkluderer regning. Det er en nedgang fra i fjor på 48 prosent.

Finnmark øker mest

Oslo (149), Møre og Romsdal (77) og Hordaland (74) er fylkene som har flest virksomheter som skal kurse sine ansatte med BKA-midler. Fylket med størst økning er Finnmark, der 15 virksomheter har fått midler, mot én i fjor.

Dette er BKA

Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) er en tilskuddsordning som finansierer opplæring for ansatte med kort formell utdanning. Mer enn 100 millioner bevilges hvert år til kurs i lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Private og offentlige virksomheter fra hele landet kan søke.

BKA bidrar til bedre utføring av arbeidsoppgavene, økt bruk av ferdighetene, bedre samarbeid og kommunikasjon og økt motivasjon for videre læring og omstilling. Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Se tildelingen fordelt på fylker og bransjer i vox.no/statistikkbanken.

(vox.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS