HMS-5-14-Forside

Kontorarbeidsplassen i endring

Det nye HMS-magasinet er snart ute hos leserne. Temaet i dette nummeret er kontorarbeidsplassen.

Publisert

(Omslagsfoto: Jan Tveita)

Vi har besøkt flere virksomheter for å få et bilde av hvordan dagens kontorarbeidsplass ser ut. Inntrykket er at flere bedrifter er åpne for å gå nye veier enn den tradisjonelle ”sittearbeidsplassen”. For eksempel ser vi nå hev- og senkpulten på mange kontorer. Spørsmålet er: Blir den brukt?

Les temastoffet i bladet og få innsyn i flere kontorarbeideres hverdag!

Gravid og i jobb

I disse dager har det foregått en livlig debatt i media om kvinner og sykefravær. Som et apropos til denne diskusjonen bringer HMS-magasinet en reportasje om et svært vellykket graviditetsprosjekt ved Ahus, så vellykket at sykehusledelsen etter alle solemerker gjør ordningen permanent.

Les mer om ”Gravid i jobb” i HMS-magasinet!

Tøft avfallsregime

På Maxi Storsenter på Hamar kan ikke butikkene tømme søpla si uten at den er grundig sortert. Det har butikksjef Unni Kristiansen i Gravdahl Bokhandel smertelig fått erfare.

Les mer om miljøarbeidet ved kjøpesenteret i bladet!

Trivsel på dugnad

Dørprodusenten Jømna Brug i Hedmark bygde trimrom på dugnad. Med kyndig veiledning fra bedriftshelsetjenesten skal de ansatte nå få fart på kondisjonen og trivselen. Les mer om saken i bladet!Null fraværsskader

Skadetallene ved båtbyggeriet Vard Brevik har falt fra en H-verdi på 20 i 2007 til null hittil i år. God rapportering ligger bak de gode tallene, mener de HMS-ansvarlige. Les om HMS-arbeidet i bladet!

De faste postene

I juss og arbeidsmiljø blir du oppdatert på konsekvensene av den nye IA-avtalen. For øvrig presenterer vi nytt fra forskningsfronten og gode virksomhetseksempler fra Idébanken IA i bladet – og nye produkter er også med!

God lesning!

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS