Ingrid Finboe Svendsen AT

Arbeidstilsynet styrkes

Regjeringen foreslår å styrke Arbeidstilsynet med 35,8 millioner kroner i statsbudsjettet for 2015. Regjeringen ønsker økt innsats og samarbeid mot arbeidslivskriminalitet og ekstra innsats på IKT-området.

Publisert

Ingrid Finboe Svendsen (Foto: Jan Tveita)

– Det er svært positivt at regjeringen ser at et sterkt Arbeidstilsyn er nødvendig i innsatsen for et godt arbeidsmiljø, og at de vil gi oss mulighet til å styrke innsatsen mot viktige målgrupper, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen.

– Jeg er fornøyd med at disse områdene styrkes. Dette er prioriterte områder for oss, sier Finboe Svendsen.

Forslaget innebærer:

8,3 millioner kroner til å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

8 millioner kroner til ledelse og drift av videre arbeid med treparts bransjeprogrammer.

19,5 millioner kroner til IKT-utvikling.

Bevilgningen på 19,5 millioner kroner skal brukes til å fornye, modernisere og ferdigstille Arbeidstilsynets IKT-systemer.

– Bedre IKT-støtte vil bidra til at vi bruker tiden vår riktigere og avdekker mer, i dialog og samhandling med andre etater vi samarbeider med, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen.

Samarbeid mot arbeidslivskriminalitet

I statsbudsjettet bidrar regjeringen med 25 millioner kroner til kampen mot arbeidslivskriminalitet. Beløpet skal deles likt mellom tre etater: Skatteetaten, politiet og Arbeidstilsynet, som hver blir tilført 8,3 millioner kroner til bekjempelse av kriminalitet i arbeidslivet.

Pengene skal øremerkes ulike samarbeidsprosjekter mellom de tre etatene etter modell av piloten i Bergen. Her sitter folk fra Arbeidstilsynet, Skatt Vest og Kemneren sammen og jobber sammen før, under og etter tilsyn. Arbeidstilsynet er vertskap. Politiet sitter i referansegruppen.

Felles tipsdatabase

– Kontrolletatene har felles tipsdatabase. Det er gjennomført rundt 90 slike felles tilsyn før sommeren. Og vi kommer dypt inn i sakene fordi vi går inn i dem sammen og avdekker flere forhold, sier Ingrid Finboe Svendsen, og forteller at piloten legges merke til.

– Arbeidsminister Robert Eriksson fremhever piloten i Bergen som et svær vellykket samarbeidsprosjekt. Det er behov for mer operativt samarbeid etter Bergens-modellen i de største byene i landet, sier Finboe Svendsen.

SUA i Bergen

Direktør Ingrid Finboe Svendsen er glad for at det i 2015 bevilges midler til nytt Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Bergen. På servicesentrene jobber Arbeidstilsynet, politiet, skatteetaten og Utlendingsdirektoratet sammen for at utlendinger som kommer til Norge skal få god veiledning og kort saksbehandling på søknadene sine. I dag er det slike kontorer i Oslo, Stavanger og Kirkenes. Samlet forslås det bevilget 2,8 millioner kroner til Arbeidstilsynets drift av Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA).

– Mange av arbeidsinnvandrerne som kommer kjenner ikke til regelverket i Norge, og kan derfor bli et lett bytte for useriøse virksomheter. Servicesentrene gir veiledning på et språk de utenlandske forstår. Gjennom å gi innsikt i regelverket og den arbeidsmiljøstandarden vi har i Norge, er servicesentrene en viktig bidragsyter i etatenes felles innsats for et mer seriøst arbeidsliv, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen.

Samlet sett bevilges det 555, 83 millioner kroner til Arbeidstilsynet i 2015.

(Arbeidstilsynet)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS