Trafikksikkerhetspris-Fryde
Trafikksikkerhetspris-Fryde

Trafikksikkerhetspris til gasstransportselskap

Frydenlund Gasstransport på Kløfta er blitt tildelt If og NLFs Trafikksikkerhetspris for 2014.

Publisert

En stolt vinner av If og NLFs Trafikksikkerhetspris. Fra venstre: NLFs forbundsleder Per Madsen, daglig leder i Frydenlund Gasstransport AS Tor Vidar Frydenlund og markedsdirektør i Europeiske Reiseforsikring Ottar Sefland. (Foto: Per Dagfinn Wolden)

– Dette var overraskende og hyggelig. Hele firmaet har fått denne prisen, det er mange flinke folk hos oss. Jeg vil rose et aktivt styre som setter krav til meg som daglig leder og minner hele bedriften på at vi kan stadig bli bedre, uttaler daglig leder i Frydenlund Gasstransport AS, Tor Vidar Frydenlund.

Et godt eksempel

If og NLF (Norges Lastebileier-Forbund) har i flere år samarbeidet om Trafikksikkerhetsprisen. Den går til en transportbedrift som blant annet har vesentlig mindre skader og ulykker enn snittet for bransjen over en lengre periode. I tillegg skal bedriften gå foran med et godt eksempel vedrørende trygg og sikker lastebiltransport. Her har Frydenlund Gasstransport AS utvist meget god ledelse. Prisen består av 30 000 kroner.

Transportørprisen

NLF deler også ut en egen transportørpris. Det var tre kandidater som var nominert til NLFs Transportpris 2014, og det var Ruuds Transport i Nord-Odal ved daglig leder Knut Ruud som stakk av med prisen. Kriteriene for prisen er blant annet å følge NLFs etiske regelverk og statutter, å styre ut fra et velfungerende HMS-basert sikkerhetssystem, å ha sunn økonomisk drift og generelt må bedriften ha et godt omdømme. Prisen består av 25 000 kroner. Bilimportørenes Landsforening sponser prisen.

Glad prisvinner

– Akkurat nå er jeg overveldet, blid og stolt. Jeg vil rette en stor takk til mine flinke sjåfører, og til alle gode medarbeidere på kontor og verksted som er med og drar dette i riktig retning. I tillegg vil jeg rette en ekstra takk til familien min, sier en glad vinner, Knut Ruud.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS