brannøvelse

Brannvernforeningen korrigerer

Ifølge Norsk Brannvernforening inneholder pressemeldingen fra Firesafe om fremtidige kostnader knyttet til sertifikat i varme arbeider faktafeil som det er på sin plass å korrigere.

Publisert

(Foto: Jan Tveita)

Norsk brannvernforening administrerer sertifiseringsordningen «Brannvern ved utførelse av varme arbeider». Dette gjør foreningen på vegne av Finans Norge, som er en paraplyorganisasjon for bank og forsikringsnæringen. Tilsvarende sertifiseringsordninger finnes i de øvrige nordiske landene.

Forsikringsnæringen har besluttet å avvikle den norske ordningen med resertifisering hvert 5. år. I stedet må utøveren av varme arbeider gjennomføre et heldagskurs hvert 5. år. I fremtiden vil også undervisningsmateriellet bli revidert hvert 5. år.

Vil styrke brannvernkompetansen

Hensikten med omleggingen er å styrke brannvernkompetansen og opprettholde risikobevisstheten hos utøverne. Samtidig bidrar omleggingen til at den norske ordningen harmoniseres med ordningene i de andre nordiske landene. Omleggingen vil ha virkning fra 1. januar 2015.

Noen enkeltstående fakta om ordningen:

● Statistikk for sertifiseringsordningen de siste fem årene viser at det i snitt resertifiseres 10 371 personer per år.

● Totalt er 301351 personer sertifisert over en periode på 15 år. Det er 158 135 gyldige sertifikater per dags dato.

Norsk Brannvernforening viser for øvrig til at kursprisene som er oppgitt i pressemeldingen, er blant de aller høyeste den har registrert i markedet.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS