Mistrivsel-CB948167

Få bytter jobb tross mistrivsel

Mer enn en fjerdedel av alle med fast jobb har gått lei av yrket sitt eller arbeidsplassen sin. Likevel kommer mange seg ikke videre, viser en studie fra Stockholms universitet.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Mange arbeidstakere mistrives i sine stillinger og vil bytte jobb, skriver Svenska Dagbladet. Ifølge en studie ved Stockholms universitet omfatter mistrivselen 28 prosent av alle yrkesaktive. Likevel er det bare en minoritet av disse som aktivt søker nytt arbeid.

Ser på innlåsingsmekanismer

Claudia Bernhard Oetel leder et forskningsprosjekt der forskerne analyserer data fra ansatte i et stort antall ulike yrker og bransjer. Formålet er å studere de såkalte innlåsingsmekanismene og hvordan disse påvirker helsen på kort og lang sikt.

– Innlåsing innebærer at man blir værende i et yrke eller på en arbeidsplass der man ikke vil jobbe i fremtiden. Dersom du verken trives i yrket eller på arbeidsplassen, snakker vi om dobbel innlåsing, som også er den vanligste formen for innlåsing.

Blir værende av ulike grunner

Det kan være forskjellige årsaker til at en arbeidstaker ikke bytter jobb. Det kan dreie seg om at du savner et tydelig karrierebilde og ikke vet hva du skal gjøre i stedet, eller at en ny jobb ikke passer i livssituasjonen din. Andre faktorer som holder deg tilbake, kan være høy lønn, hyggelige kollegaer eller en utdanning som ikke etterspørres, mener Claudia Bernhard Oetel.

– Sammenliknet med for eksempel Danmark og Nederland har Sverige en lav mobilitet på arbeidsmarkedet. Dersom du har vært lenge på en arbeidsplass, er det ikke så forlokkende å havne sist i rekken hos en ny arbeidsgiver. Da venter du heller til du blir oppsagt eller må slutte av andre årsaker.

Skaper uhelse og sykemeldinger

Hodepine, muskelsmerter og nedstemthet er noen konsekvenser av å fortsette i en jobb som man egentlig vil slutte i. For arbeidsgiveren kan misnøye blant de ansatte føre til sykemeldinger, noe som på et samfunnsplan betyr helsekostnader.

– Det begynner ofte med at man er litt misfornøyd. Problemet er at mange da venter for lenge med å skifte jobb. Dermed går årene – du blir eldre, kompetansen blir for gammel og helsen kan svekkes, noe som reduserer mulighetene på arbeidsmarkedet, konstaterer Bernhard Oetel.

Studien viser også at den mentale helsen svekkes i takt med at jobbsituasjonen forverres.

– Mange av de som kjenner seg innelåst på arbeidsplassen, mistrives der. Ikke minst går det ut over selvtilliten. Når man kommer ut av en innlåsing, tar det tid før man kommer seg opp igjen. Hvor lang tid det tar å innhente seg, vet vi ikke ennå.

Få muligheter til omstilling

En del av problematikken bak innlåsing er at mulighetene til omstilling er altfor begrenset. Claudia Bernhard Oetel etterlyser derfor et system der arbeidstakere kan få hjelp til å finne en ny jobb eller innlede en ny karriere, uten først å måtte miste jobben. Nå legges det stor vekt på trygghet, mens kompetanseutvikling og karriereplanlegging i stor grad er den enkeltes ansvar, mener hun.

– Gode ansettelsesvilkår beskytter deg ikke mot konsekvensene av å bli innelåst. Det handler om å kombinere trygghet og fleksibilitet. Det trengs omstillingsstøtte til den store gruppen som blir værende i en jobb de ikke vil ha, men som mangler ork og ressurser til å komme seg videre.

Fem tips på veien

" Vanskelig å bryte opp fra jobben?1. Vær oppmerksom på signalene. Dersom du ikke har det bra på jobben, er det på tide å ta tak i situasjonen.2. Dokumenter kompetansen din. Tenk over hvordan du kan bruke den på andre områder og i andre bransjer.3. Ta deg god tid. Hopp ikke inn i den første og beste jobben. Plukk ut et antall arbeidsgivere som virker interessante.4. Avtal møter med dem du har valgt deg ut. Still spørsmål slik at du får et bilde av lederen, virksomheten og arbeidsplassen.5. Ta deg tid til å hente deg inn igjen. Det er aldri bra å starte på en ny karriere helt på felgen. (Svenska Dagbladet)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS