Leders-arbeidsmiljø-CB71489

Hvem bryr seg om ledernes arbeidsmiljø?

Forskning om lederes helse er ganske uvanlig, spesielt med tanke på deres psykososiale arbeidsvilkår. Nå vil en svensk forsker endre på dette bildet.

Publisert

Også en leder har et arbeidsmiljø. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

– Arbeidsmiljøarbeid omfatter som oftest ikke ledere, sier Daniel Lundqvist, svensk forsker som i disse dager disputerer om dette temaet ved universitetet i Linköping, melder forskning.se.

– Det er lederne som skal ta seg av arbeidsmiljøarbeidet i bedriften. Men hvem tar vare på ledernes helse og evne til lederskap? Hvor får lederne støtte?

Daniel Lundqvist har kartlagt og analysert forbindelsen mellom ledernes psykososiale arbeidsvilkår, helse og lederskap. Hans arbeid inngår i forskningsprogrammet LOHP (Lederskap og Organisasjon for Helse og Produksjon).

Godt lederskap har flere forutsetninger

– Flere vilkår må oppfylles for å kunne utøve et godt lederskap, sier han, for eksempel å få feedback på sin rolle som leder og ha en god sosial kapital og gode relasjoner på arbeidsplassen. Men det er også viktig å få brukt sin kompetanse og få utfordringer i jobben.

Dårlig helse gir dårlig lederskap

Blant de arbeidsvilkårene som påvirker negativt, er om lederen har et stort antall medarbeidere under seg. Jo flere ansatte, desto dårligere lederskap.

Ledernes arbeidsvilkår påvirker også helsa, som i neste omgang påvirker lederskapet. Helsa påvirker både evnen til å fatte beslutninger og forholdet til medarbeiderne, sier Daniel Lundqvist.

– Lederskapskurs er ikke tilstrekkelig for å bli en god leder, det kreves et godt arbeidsmiljø også.

Ulike ledere

" Lundqvist har også undersøkt forskjellene mellom ledere på ulike nivå. Mest sårbare når det gjelder arbeidsmiljøet er førstlinjeledere. Mellomlederne skiller seg ut på et annet vis: De sliter mest med rollekonflikter med motsatte forventninger fra ulike hold i organisasjonen. Støttepersoner er én metode for å hjelpe lederen med å håndtere disse og andre utfordringer i jobben.

To typer støttepersoner

Daniel Lundqvist peker på to typer støttepersoner for en leder, dels på, dels utenfor arbeidsplassen. Interne støttepersoner er viktige for å gi lederen legitimitet i sin rolle. Men de eksterne betyder mest for helsa. Det kan være personer andre steder i organisasjonen eller gamle kolleger som kan gi en personlig støtte, eksempelvis når lederen har konflikter med personalet eller er ekstremt stresset.

– Å søke og få støtte er normalt, og noe alle ledere trenger. Mentorer og støttende nettverk er eksempler på hva en leder bør tilbys, og som kan påvirke hans eller hennes helse og lederskap positivt, understreker Daniel Lundqvist.

(forskning.se)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS