Senior i industrien
Senior i industrien

Seniorene tvinges ut av arbeidslivet

Hver fjerde danske yrkesaktive over 60 år tvinges ut av arbeidslivet, som oftest på grunn av problemer på jobben.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Dette viser en undersøkelse foretatt blant 1145 arbeidstakere for organisasjonen Ældresagen, skriver nettstedet arbeidsmiljoviden.dk. Omkring 8000 av 30 000 ansatte over 60 år føler seg tvunget til å forlate arbeidslivet, selv om de gjerne skulle ha blitt værende lenger i jobben, skriver nettstedet.

Gal retning

– I lys av at arbeidsstyrken over 60 år i øyeblikket vokser med rakettfart – og har gjort det de siste par årene – er det galt at så mange eldre føler seg utstøtt av arbeidslivet. Det er viktig å understreke at flere virksomheter absolutt lykkes med å holde på sine seniormedarbeidere. Men undersøkelsen viser oss at arbeidet med å skape enda bedre forhold for eldre på arbeidsmarkedet på langt nær er avsluttet, sier seniorkonsulent Peter Halkjær i Ældresagen. Han mener han det er lønnsomt for bedriftene å motiverte og holde på sine seniormedarbeidere.

Konflikter mer enn helse

" Undersøkelsen viser at det særlig er på grunn av problemer på jobben at de eldre føler seg tvunget til å slutte. Kun hos hver tredje er helserelaterte problemer en medvirkende årsak. – Det kan være konflikter på arbeidsplassen, nedskjæringer, dårlig stemning eller mangel på anerkjennelse og rom for utvikling for å trives i jobben som gjør at så mange føler seg tvunget til å slutte. Det er noe av det samme som gjør seg gjeldende for yngre medarbeidere, men der de de yngre kan skifte jobb, der blir den letteste utveien for eldre å trekke seg ut, sier Halkjær.

Få jobbsøkere over 60

Ifølge Halkjær har arbeidsmarkedet ennå ikke helt vent seg til jobbsøkere over 60 år, og flere undersøkelser viser at mange eldre blir sortert bort når de søker på ny jobb. – Det er et tap å bli tvunget ut av arbeidsmarkedet før tiden, ikke bare for den enkelte seniormedarbeider, men også for arbeidsplassen. Derfor er det fornuftig at lederne fokuserer på motivasjon og å holde eldre arbeidstakere lenger i jobb, sier Peter Halkjær.

(arbejdsmiljoviden.dk)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS