Hørsel-CB3088028

Tunghørte blir raskere slitne på jobben

Folk med nedsatt hørsel blir enda mer påvirket av støy på arbeidsplassen enn hittil antatt, viser ny svensk forskning.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

For denne gruppen kan støyen være ekstra irriterende fordi arbeidet blir mer anstrengende og de blir raskere trøtte enn kolleger med normal hørsel. Støy er dessuten en stressfaktor både under og etter arbeidet, skriver danske Magasinet Arbejdsmiljø.

Støy i eget arbeidsmiljø

Det er professor Bjørn Lyxell og doktor Håkan Hua fra Linnaeus Centre Head i Linköping som har står i spissen for undersøkelsen, som bygger på store mengder av innsamlet data.

Størsteparten av forsøkspersonene var lærere, sosial- og helsearbeidere, industriarbeidere, resepsjonister og adminstratorer. Ett av forsøkselementene var at de ble utsatt for støy i deres eget arbeidsmiljø.

Jobber like mye

Målingene og svarene i spørreskjemaene avslørte at personer med nedsatt hørsel gjør like mye på jobben som normalt hørende, men med større personlige omkostninger fordi de blir fortere trøttere. Sammenliknet med normalt hørende opplever de også at arbeidsoppgavene blir mer strevsomme. Problemene kommer tydeligst til syne i yrker der hørselen spiller en vesentlig rolle, som for eksempel lærere og helsepersonell. Et særlig problem er besvær med korttidshukommelsen i støyende omgivelser.

– Resultatene av undersøkelsen viser klart hvor anstrengende der er å fange opp budskapet for de mennesker som hele tiden må fortolke lyder, også når de bruker høreapparat, sier Bjørn Lyxell.

(Magasinet Arbejdsmiljø)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS