Uføre-CB5523515

Noen flere uføre

Antallet uføre økte med 1,1 prosent fra 2011 til 2012. Ved utgangen av 2012 var det 310 000 uførepensjonister. Andelen uføre har holdt seg stabil på 9,5 prosent.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

– Økningen i antall skyldes i stor grad at mange som tidligere mottok en tidsbegrenset uførestønad, nå har fått innvilget varig uførepensjon. At andelen uføre holder seg stabil, må ses i sammenheng med befolkningsveksten, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Til tross for økningen i antall, holder andelen uførepensjonister i befolkningen seg stabil. En stor del av befolkningsveksten skyldes arbeidsinnvandring, melder Nav på sine nettsider.

– Høy arbeidsinnvandring kan derfor ha bidratt til å holde andelen uføre på et stabilt nivå, sier Lystad.

Færre eldre uføre

29 000 personer fikk innvilget uførepensjon i 2012. Det er 1 600 færre enn i 2011. Flest nye uføre finner vi i aldersgruppen 55-59 år, hvor 5 600 personer fikk innvilget varig uførepensjon i løpet av fjoråret.

For befolkningen i alderen 60-66 år har andelen uføre gått ned fra 2011 til 2012.

– Dette har vært en trend vi har sett de siste årene. Trolig har både pensjonsreformen, et høyere utdanningsnivå og bedre helse blant dagens 60-åringer bidratt til denne utviklingen. Isolert sett skulle eldrebølgen ført til en økning, men det har ikke skjedd, sier Lystad.

Unge uføre

Det siste året har antallet unge uføre økt med 700 personer, slik at det nå til sammen er om lag 10 000 uføre i denne aldersgruppen.

Andelen uføre i alderen 18-29 år har holdt seg stabil på 1,2 prosent det siste året. At andelen holder seg stabil, må ses i sammenheng med at en stor del av befolkningsveksten blant de unge skyldes arbeidsinnvandring.

De som blir uføre i ung alder risikerer et langt liv utenfor arbeidslivet.

– Det viktigste vi kan gjøre er å hjelpe ungdom med helseutfordringer inn i arbeid. Dessverre er det slik at en del unge er så alvorlig syke at de ikke klarer å delta i arbeidslivet. Disse får innvilget varig uførepensjon, sier Lystad.

Venter utflating

I løpet av de neste to årene venter NAV at veksten i antallet uføre flater ut.

– En viktig årsak til dette er at personer i de store etterkrigskullene passerer 67 år i løpet av de neste årene. Disse vil da gå over på alderspensjon. Mellom 2015 og 2017 venter vi så en svak økning, i tråd med den demografiske utviklingen, sier Lystad.

(nav.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS