1826
1826

Håndbok i brannetterforskning

Håndbok i brannetterforskning er et nyttig verktøy for etterforskere, utredere og brannforebyggere.

Publisert

(Omslagsfoto: Norsk brannvernforening)

Etterforskning av branner er en kombinasjon av teoretisk kunnskap og erfaring. Det handler mye om å se og tolke det du ser. Derfor er den nye håndboka rikt illustrert. Teori og branntekniske fenomen er vist gjennom lettfattelige fotografier og tegninger. Håndboka inneholder over 400 fargebilder, 40 tegninger i farger, en lang rekke tabeller, huskelister, sjekklister og forklaringsbokser. Håndboka er et uunnværlig hjelpemiddel for brannetterforskere, utredere i forsikring og granskere i brannvesen og el-tilsyn.

Også for brannforebyggere

Etterforsking og forebygging av brann er to fagområder som bør gå hånd i hånd. Håndboka egner seg derfor svært godt for folk som arbeider med forebyggende brannvern. Den behandler påsatt brann, feil på elektriske anlegg, tildekking av elektriske apparater, varme arbeider, feil bruk av elektriske apparater, pluss en lang rekke andre temaer. Ved hjelp av denne boka kan byggeiere, brukere, ansvarlige ledere for brannvern og andre enkelt tilegne seg kunnskaper om hvordan brann oppstår og sprer seg.

Samarbeidsprosjekt

Redaktør for boka er tidligere direktør i Sintef NBL, Kjell Schmidt Pedersen. Boka er skrevet med støtte fra Kripos, Oslopolitiet, forsikring og Norges brannbefals landsforbund m.fl. Du finner egne kapitler om brannfysikk, helse, miljø og sikkerhet i etterforskningssammenheng, metoder i etterforskningen, brann i kjøretøy, behandling av lik, brann i landbruket, juridiske kapitler med mer. Sammen med Håndbok i brannetterforskning utgis det en DVD. Denne kommer i mai og har mye ekstra materiell som bildeserier, rapporter, sentrale dokumentasjon og undervisningsstoff.

Håndbok i brannetterforskning er utgitt av Norsk brannvernforening. Den er på 568 sider og koster kr 600,- inkl. DVD.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS