Sykefravær-CB1142021

Sure sykmeldte

Mange sykmeldte blir sure hvis sjefen tar kontakt mens de er sykmeldt. Men leder har både rett og plikt til å ta kontakt med dem som er sykmeldt.

Publisert

Sjefen har rett og plikt til å følge opp sykefravær. (Ill. foto: Colourbox.com)

Ifølge eksperter på arbeidsrett er mange ledere også usikre på hvordan de skal nærme seg en ansatt som blir sykmeldt. Men sjefen er forsatt sjef, selv om de ansatte blir syke. Og sjefen har både rett og plikt til å ta kontakt med dem som er sykmeldt.

– Vi får en del henvendelser fra ledere som synes oppfølging av sykmeldte er vanskelig. Noen opplever at ansatte blir sure når det tas kontakt, sier Jens Kristian Johansen, ekspert på arbeidsrett og partner i advokatfirmaet Grette.

Lag rutiner

Han råder bedrifter til å beskrive rutiner for slik oppfølging i personalhåndboken, og gjerne lage et eget informasjonsskriv om hva som skjer når en ansatt blir sykmeldt.

– Sjefen har plikt til å følge opp, men for den som er syk, er ikke det alltid så populært. Mange misforståelser kan unngås hvis alle var kjent med rutinene på forhånd. Krangel som følge av at slike situasjoner blir satt på spissen er belastende for begge parter, og som oftest helt unødvendig, sier Johansen til Newswire.

Arbeidsrettsadvokatene hos Grette holder jevnlig kurs for ledere, der oppfølgingskravene i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven er tema.

– Reglene om oppfølging ble skjerpet i fjor, for å redusere fraværet og gjøre det lettere for langtidssykmeldte å komme tilbake i jobb. Hvis reglene ikke følges, risikerer bedriften bøter, og den ansatte kan miste retten til sykepenger, sier Johansen.

Oppfølgingsplanen

En oppfølgingsplan for den sykmeldte skal utarbeides før det har gått fire uker. Etter sju uker skal arbeidsgiver innkalle til dialogmøte. Hvis fraværet blir lenger enn 26 uker, skal Nav innkalle til nytt møte.

– Det er ingenting i veien for å komme tidligere i gang med planer og møter. Tvert imot er det et godt råd at man holder tett kontakt med den sykmeldte.

– Hvis ansatte blir irriterte når sjefen tar kontakt, tyder det på at kunnskapen om hva sykmelding er og hvilke plikter den sykmeldte har ikke er tilstrekkelig kjent, sier Jens Kristian Johansen.

Dialogmøter

Både blant bedrifter og leger var det i fjor høst en del usikkerhet om hvordan de nye sykefraværsreglene skulle forstås. Dette gjaldt særlig bruken av dialogmøter.

Senere har myndighetene og partene i arbeidslivet blitt enige om klarere retningslinjer for når slike møter kan droppes.

– Dialogmøter er unødvendig når det kan fastslås at arbeidstakeren på grunn av alvorlig sykdom ikke er i stand til å komme tilbake til arbeid, sier Maj Britt Christoffersen, seksjonssjef for Arbeidsmarkedsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

– Det samme gjelder i tilfeller der det er åpenbart at arbeidstaker vil komme tilbake uten tilretteleggingstiltak.

Oppfølging av sykmeldte er et viktig tema i kontakten mellom Nav, legene og partene i arbeidslivet. Sist måned ble en etterlengtet forenkling i selve rapporteringen av sykefraværet lansert.

– Vi har etablert en mulighet for elektronisk innrapportering direkte fra bedriftenes lønns- og personalsystem. To leverandører av lønns- og personalsystemer tilbyr allerede tjenesten, og flere vil koble seg på utover høsten, sier Christoffersen. Elektronisk oppfølging av sykemeldte ventes å gi betydelig besparelser, spesielt i store virksomheter.

(ANB)

(Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Advokatfirmaet Grette er en av byråets kunder.)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS