Voksenopplæring-CB6066569-1

En vei til fagbrev

– Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) er svært viktig i arbeidet for at flere skal ta fagbrev. Norsk arbeidsliv har et stort behov for flere med videregående yrkesfaglig opplæring.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Dette sier Inger Lise Blyverket, leder i avdeling for arbeidslivspolitikk i Virke.

Framskrivninger fram mot 2030 viser at samfunnet har behov for at 40 prosent av arbeidsstokken har utdanning på videregående nivå. Det kommer til å være økt etterspørsel særlig etter folk med yrkesfag, skriver vox.no i et nyhetsbrev.

Gir ferdigheter og selvtillit

"

Inger Lise Blyverket (Foto: Virke)

Virke-lederen mener det er særlig to ting som gjør BKA til et godt virkemiddel i arbeidet for at flere skal ta fagbrev. Det ene er at BKA-kurs øker deltakernes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og data.

– Du klarer ikke å ta fagbrev hvis du mangler grunnleggende ferdigheter. BKA er et viktig instrument for å bringe folk til et nivå der det er realistisk å oppnå fagbrev, sier Blyverket.

Det andre er at kursene er knyttet til arbeidslivet.

– Opplæring knyttet til kjente arbeidsoppgaver er en nøkkel for folk som kanskje har dårlige erfaringer med skole og som trenger selvtillit og tro på egen læringsevne. De fleste av oss lærer best når det er en tett kobling mellom det vi skal lære og det vi skal gjøre, sier hun.

Behov for fagbrev i flere bransjer

Virke er opptatt av å etablere fagbrevordninger også i bransjer der det er lite brukt, som i handels- og servicenæringen. Hun mener det er viktig å satse på voksne som har lang og relevant erfaring, men som mangler formelle kvalifikasjoner.

– Fagbrev øker yrkesstoltheten og jobblojaliteten. På sikt vil det også gjøre flere arbeidsplasser bedre i stand til å ta i mot ungdomslærlinger, sier Blyverket.

Bedre tilpassing kan få flere til å delta

Blyverket mener BKA bør tilpasses enda bedre til norsk næringsliv, blant annet ved at ordningen utvides til å omfatte opplæring til fagbrev for voksne. Hun viser til at 90 prosent av norske bedrifter har færre enn ti ansatte.

– For å få til kompetanseheving er det dugnad mellom arbeidstakere og arbeidsgivere som må til. Skal vi lykkes med å gi dem som trenger det en ny mulighet for læring helt fram til fagbrev, må vi stole på arbeidsgivere som ønsker å legge til rette for nettopp det. Det er god samfunnsøkonomi og det motsatte av sløsing med offentlige midler, sier hun.

Søk om BKA-midler

Vox har lyst ut BKA-midler med søknadsfrist 7. november. Du kan søke BKA-midler ved å følge denne lenken.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS