Sykefraværsapp-fra-NAV

Nav med ny sykefraværsapp

Den nye app-en «NAV Sykefravær» skal gjøre det enklere for små og mellomstore virksomheter å forebygge sykefravær, følge opp sykmeldte medarbeidere og overholde fristene i oppfølgingsarbeidet.

Publisert

(Illustrasjon: NAV)

Appen er laget for ledere med ansvar for oppfølging av sykmeldte medarbeidere, skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider.

– Denne applikasjonen vil gi god informasjon og støtte arbeidsgiverne i det praktiske oppfølgingsarbeidet, sier seksjonssjef May Britt Christoffersen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

App-en inneholder:

* Huskeliste over lovpålagte oppfølgingspunkter med informasjon om tidsfrister og hvem som har ansvaret.

* Et varslingssystem som gir påminnelser underveis. Den varsler om alle kommende aktiviteter for sykmeldte medarbeidere to uker før fristen går ut med en siste påminnelse samme dag.

* Tips og råd, blant annet om hvordan arbeidsgivere kan forebygge sykefravær og legge til rette for at arbeidstakere som er sykmeldt, kan fortsette i arbeid.

Appen er utviklet av NAV i samarbeid med Arbeidstilsynet. iPhone-versjonen kan lastes ned nå. Android-versjonen lanseres til høsten, opplyser Arbeidstilsynet.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS