Bekken-og-Strøm-AS-miljøfyr

4500 miljøfyrtårn i Norge

Ved årsskiftet var det nesten 4500 godkjente miljøfyrtårnbedrifter i Norge. Verneutstyrsleverandøren Bekken & Strøm AS i Gjøvik er en av dem.

Publisert

Fra venstre HMS og kvalitetsleder Sturla Berntsen, Bekken & Strøm AS, seniorrådgiver Bjørn-Erik Fodnes, Gjøvik kommunes plan og utbyggingssjef Audun Bjørnsgard. (Foto: Bekken & Strøm AS)

18. desember i fjor overrakte plan- og utbyggingssjef Audun Bjørnsgard i Gjøvik kommune miljøfyrtårndiplomet til HMS- og kvalitetsleder Sturla Berntsen i Bekken & Strøm AS. Som leverandør av arbeidsklær og profilering er det viktig med et effektivt miljøstyringssystem, mener bedriften.

Dominoeffekt

Bekken og Strøm AS tilbyr arbeidsklær, sko, verneutstyr og profileringsbekledning over hele landet. Bedriften er den største norskeide aktøren i bransjen. Med miljøfyrtårnsertifikatet på plass er det dokumentert at det er laget gode rutiner for avfall, energi, innkjøp, arbeidsmiljø, transport, utslipp til jord, luft og vann og estetikk. Svært viktig er det også at kundene vet at de krav som er satt til miljøstyring, tilfredsstiller miljøsertifiserte kunder. Hvorfor? Jo, dominoeffekten tilsier at miljøsertifiserte virksomheter skal gjøre sine innkjøp av varer og tjenester fra andre med samme krav til miljøbevissthet.

Bekken & Strøm har, som en følge av de erfaringer som allerede er gjort, bestemt seg for å gå videre med miljøforbedringer. Endringer i lover og forskrifter, samt krav fra kundene, gjør at det hele tiden er lønnsomt å ha et våkent øye for forbedringer. Likeledes er det i sertifiseringen krav om årlige rapporter og hvert tredje år skal det være resertifisering. Derfor er miljøfyrtårnkravene dynamiske og til glede for alle.

Fakta om miljøfyrtårn

Miljøfyrtårnet er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats. Sertifiseringen innebærer at det utføres et systematisk arbeid med miljøtiltak i det daglige. Derved oppfyller virksomheten tiltak for en bedre fremtid, med en bærekraftig drift og et godt arbeidsmiljø. Ved årsskiftet var det nesten 4500 godkjente miljøfyrtårnbedrifter i her i landet. Pr. desember 2012 var det kun 16 virksomheter i Gjøvik kommune som er sertifisert. Her ligger virkelig en utfordring for kommunens virksomheter.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS