HMS Øst
HMS Øst

HMS Øst og HMS Innlandet har fusjonert

Fra 1. januar 2013 er HMS Innlandet innlemmet i HMS Øst.

Publisert

Alle ansatte i HMS Øst samlet på ett brett, med unntak av bedriftslege Mona Kristin Solberg. (Foto: Anette S. Saghaug, HMS Øst)

– HMS Øst får nå til sammen 600 medlemsbedrifter. Fra før har vi 400 medlemsbedrifter i Hedmark og Oppland, og fusjonen tilfører oss 200 nye fra HMS Innlandet, forteller spesialrådgiver Cathrine S. Hellwege i HMS Øst.

Hun opplyser videre at HMS Øst også samarbeider tett med Landbrukets HMS-tjeneste om tilbud til landbruket i regionen. Landbrukets HMS-tjeneste har to ansatte tilknyttet HMS Øst.

Større bredde

– Fusjonen gjør det mulig å samle flere ressurser, og den gir oss dermed større bredde og fleksibilitet i tjenestene våre, sier Hellwege. Et eksempel på dette er at vi nå fordobler antall verneingeniører fra to til fire, sier hun, og legger til at de derfor har store forventninger til synergieffektene av sammenslåingen.

Tre kontorer

HMS Øst har nå 20 fast ansatte og tre fullt bemannede kontorer innenfor sitt dekningsområde. Avdelingskontorene ligger i Elverum, Furnes og i Grue. 14 kommuner i Hedmark og Oppland er medlemmer av bedriftshelsetjenesten.

Psykososiale tjenester økt

HMS Øst tilbyr tjenester innenfor tradisjonell arbeidsmedisin, psykososialt arbeidsmiljø, ergonomi, yrkeshygiene og forebyggende og helsefremmende arbeid.

– Vi registrerer en økning i etterspørselen etter psykososiale tjenester, samtidig som trykket på de andre tjenestene holder seg like stort, konstaterer Cathrine S. Hellwege i HMS Øst.

HMS Øst i Elverum, fra venstre bedriftssykepleier Elin Birgitte Vestad, bedriftsoverlege Mona Kristin Solberg, spesialrådgiver Cathrine S. Hellwege og fysioterapeut Kristin Lund Enersen. (Foto: Jan Tveita)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS