Marianne-Gimse-Lie-StaminaH
Marianne-Gimse-Lie-StaminaH

Vi vil ha trening og helse på jobben

Trening og helsetilbud som årlig legesjekk er de mest attraktive frynsegodene blant norske arbeidstakere, går det fram av en fersk undersøkelse.

Publisert

Marianne Gimse Lie (Foto: Stamina)

Stadig flere arbeidstakere ser det som naturlig at arbeidsplassen legger til rette for god helseoppfølging.

– Fornøyde og friske ansatte er verdifull kapital for alle bedrifter, og det finnes mange muligheter for arbeidsgivere som vil imøtekomme ansattes ønsker om god helse. Vi erfarer at stadig flere HR-ansvarlige ønsker en helsestrategi for bedriften, sier spesialrådgiver i livsstil Marianne Gimse Lie hos Stamina (tidligere Hjelp24).

Kartlegg helsen

En helsestrategi kan innebære at profesjonelle trenings- og helseveiledere kartlegger behov og utarbeider visjoner og konkrete mål sammen med ansatte og HMS-ansvarlige i bedriften. Med ulike kartleggingsverktøy kan det også identifiseres hvordan hver ansatt opplever hverdagen, hva de ønsker å endre med tanke på livsstil og hvilken effekt en livsstilsendring vil gi for den enkelte og for bedriften. En profesjonell kartlegging gjør det enklere for bedriften å evaluere og måle effektene av tiltakene og eventuelt justere disse underveis.

Samhandling

– Vi har utviklet tjenester som systematiserer behovene de ansatte har for helse-, treningstilbud og rehabilitering. Samhandling er nøkkelen her. For å lykkes trengs en helhetlig tilnærming der tiltakene koordineres og sees i sammenheng, understreker Lie.

Første ledd i en strategi for livsstil, helse og trening i et bedriftsperspektiv er en kartleggingsprosess. Gjerne i form av en livsstilshelsekontroll eller web-baserte spørreskjemaer der den enkelte arbeidstakers livsstil gjennomgås og der risiko med tanke på livsstilssykdommer avdekkes. Basert på undersøkelsene utarbeides livsstilsprofiler og rapporter både på individ- og gruppenivå, som gir grunnlag for igangsetting av tiltak som spesialtilpasses de ulike målgruppene.

Knapp tid til helse

(Ill. foto: Colourbox.com)

Trening i arbeidstiden er det godet flest trekker fram som det mest attraktive når de blir bedt om å rangere åtte ulike typer frynsegoder opp mot hverandre. Årlig helsekontroll topper listen over helsegoder. Muligheten for trening i arbeidstiden er sammenlignet med goder som firmahytte, parkering og støtte til barnehage. Ifølge undersøkelsen fra Stamina er det særlig småbarnsforeldre som ønsker å bruke arbeidstiden til å trene. Og i særdeleshet småbarnsmødre. – Samtidig som flere nordmenn har fått mer penger mellom hendene, er det mange som opplever knapphet på tid. Tid og helse er noe mange gjerne vil investere i, opplever Lie i Stamina.

Tall fra Helsedirektoratet viser at 76 prosent av dem som i dag er inaktive, ønsker å bli mer aktive. Til dette trenger de hjelp.

– Undersøkelsen viser at arbeidsplassen trolig er et godt sted å starte med tanke på å bedre folkehelsen, selv om måling av effekt av trening via arbeidsgiver i dag gir få entydige svar. Vi tror imidlertid på systemer der hver enkelt arbeidsgiver setter opp måleparametere for egen virksomhet og vurderer effekten over tid, sier Lie.

Forebyggende frynsegoder

Christine Thune (Foto: Stamina)

Studier viser at 40 prosent av alt sykefraværet skyldes muskel- og skjelettplager. Regelmessig trening og en sunn livsstil forebygger muskel- og skjelettplager, lettere psykiske lidelser og livsstilssykdommer. Mange bedrifter velger å sette trening på HMS-planen, men foreløpig er det få bedrifter som kartlegger behov for trening og rehabilitering på individnivå. – Å imøtekomme arbeidstakernes ønsker om trening og helsetilbud i arbeidstiden, er en fremtidsrettet investering som også kommer bedriften til gode. Men da er det viktig at man tar utgangspunkt i individet. Tilbudet må også nå dem som trenger det mest, sier fagsjef for trening i Stamina, Christine Thune. Hun er utdannet treningspedagog fra Norges Idrettshøyskole og har 20 års erfaring fra treningsbransjen, blant annet fra Norsk Idrettsmedisinsk Institutt (NIMI).

30 aktive minutter

Undersøkelser tyder på at trening tilrettelagt av arbeidsgiver kan være et effektivt tiltak for å få inaktive til å bevege seg. Fire av fem blant voksne i befolkningen oppfyller ikke myndighetenes anbefaling om minst 30 minutters fysisk aktivitet hver dag. Ifølge Virke Trening opplever 38 prosent av bedriftene som tilrettelegger for trening i arbeidstiden, at flere inaktive begynner å trene. Hele 85 prosent mener helsen til de ansatte blir bedre.– Hver enkelt av oss har ansvar for egen helse, men hjelp til tilrettelegging og oppfølging er et uvurderlig gode for mange som sliter med å komme i gang. Årlig helsesjekk kan bidra til at mange, særlig menn, som ikke er like flinke til å oppsøke lege på egenhånd, får avdekket blant annet livsstilssykdommer på et tidlig stadium. Dette kan både virke forebyggende og rehabiliterende, og vi får friskere, mer fornøyde og lønnsomme ansatte, påpeker Thune.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS