Stresset-sjef-CB7076315
Stresset-sjef-CB7076315

Flere ledere rammes av stress

Flere ledere i den private sektor rammes av stress. Dette får store konsekvenser for trivselen og arbeidsmiljøet i bedriften.

Publisert

(Illustrasjonsfoto:Colourbox.com)

Stress har i mange år sneket seg inn i bedrifter og hjem, skriver det danske nettstedet business.dk. Det har blitt et dagligdags begrep, som brukes i flere forskjellige sammenhenger. Og det rammer i stigende grad lederne i de private bedriftene i Danmark, viser en ny undersøkelse utført av interesseorganisasjonen Lederne og A-kassen for ledere.

Hver sjuende stresset

Av de spurte oppgir hver sjuende leder at han eller hun føler seg stresset. Det er det høyeste tallet på 11 år. I 2011 – da Lederne sist undersøkte stressforholdene – svarte ni prosent at de i høy grad var stresset. I dag ligger det tallet på 15 prosent.

Det er ifølge Henning Jørgensen, professor på Aalborg Universitet, ikke overraskende at flere ledere belastes med stress.

Finanskrisens utfordringer

– Private virksomheter har jo spesielt under finanskrisen hatt mange utfordringer. Det skal tas mange beslutninger - også upopulære. Og dessuten er søkelyset på ledelse blitt enda skarpere. Der er ekstrem konkurranse, også lederne imellom, om å oppnå resultater. Men det er grenser for hva enkeltpersoner kan klare, forklarer han.

Dominoeffekt i papegøyeflokken

Det er ikke bare lederne det går utover når virksomheten rammes av stress. Henning Jørgensen beskriver det som en dominoeffekt i papegøyeflokken. Blir papegøyen øverst rammet av stress, så føres det videre til de to neste papegøyene, og på den måten brer stressbyrden seg ned gjennom alle leddene i organisasjonen. Det har ifølge Henning Jørgensen stor betydning for hvordan organisasjonen fungerer.

Rollemodell og kulturbærer

Lars Andersen, arbeidsmiljøsjef hos Lederne, fokuserer også på den negative effekten som stress blant ledere fører med seg.

– Lederen er på godt og vondt kulturbærer og rollemodell for det som skjer i virksomheten. Det vil som oftest være slik at når skuta står i fare for å kantre, vil vi kikke på lederen og se om han har kontroll over situasjonen. Men hvis lederen er hardt rammet av sjøsyke, så skaper det problemer, forklarer han.

Mellomlederne rammes hardest

Derfor er det heller ikke så merkelig at undersøkelsen viser at det især er mellomlederne som rammes hardest av stress. De blir presset av både de øverste og nederste papegøyene, fordi arbeidsoppgavene deres omfatter flere lag i en organisasjon.

Mer dialog og flere psykologer

Vi må nok regne med å høre mer om ledere og stress de neste årene. Henning Jørgensen mener at tendensen vil fortsette. Han ser også en annen utvikling for seg:

– Jeg er også sikker på at det blir ansatt flere psykologer i virksomhetene de kommende årene, for nettopp å mestre stressrelaterte problemer på arbeidsmarkedet, forklarer han.

Ifølge Lars Andersen er vi nødt til å ta dialogen om det tabubelagte emnet i bedriftene. Han merker at flere ledere retter henvendelser til organisasjonens rådgivningstelefoner, som nettopp er til for å hjelpe stressede medlemmer.

Men mange av dem kommer for sent. De får først reagert på symptomene når de har opplevd stress i lang tid og det er blitt et handicap for dem, forklarer han og utdyper at de forsøker å få medlemmene til å forstå stressymptomene, slik de kan ta dem mer på alvor.

(business.dk)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS