Energieffektiv Rema-butikk
Energieffektiv Rema-butikk

Energieffektiv butikk

Enova har gitt støtte til en ny Rema 1000-butikk i Kroppanmarka i Trondheim. Butikken bruker unike teknologiske løsninger for å spare energi.

Publisert

Bilde fra åpningen. (Foto: Espen Sletvold)

– Rema har valgt en teknologi som trolig gjør butikken til bransjens mest avanserte på dette området. Det er nettopp slike innovative prosjekt Norge trenger om vi skal nå målsettingene våre på energi- og klimaområdet, sier adm. direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad i en pressemelding.

Reduserer energibruken med en firedel

Den nye Rema-butikken åpnet torsdag 15.august. Gjennom de nye tekniske løsningene vil butikken redusere energibruken med en firedel sammenlignet med andre Rema-butikker. Sentralt i prosjektet står varmen som butikkens kjøleanlegg produserer. Den nye teknologien sørger for at denne spillvarmen blir brukt til å varme gulvet og holde lasterampene snø- og isfrie i vinterhalvåret. I tillegg er det lagt inn løsninger med energibrønner hvor varme kan lagres om sommeren og hentes om vinteren.

Energisparende fasade

Butikken får også en ny type fasade som sikrer at dagslys kan erstatte deler av innebelysningen, samtidig som den ivaretar god isolasjon. Avanserte teknologiske styringssystemer sørger for optimal, men likevel enkel drift av bygget.

– Dette prosjektet viser hvilket potensial det er i å utvikle teknologiske løsninger som utnytter energi som ellers ville gått tapt. Dagligvarebransjen har hatt et stort fokus på energieffektivisering de siste årene, og har vært en viktig samarbeidspartner for Enova. Det er imidlertid fremdeles mye å hente på å redusere energibruken i denne bransjen. Med dette prosjektet tar Rema et nytt steg, sier Nakstad.

Forbildebutikk

Intensjonen bak Enovas sterke satsning på utvikling av ny teknologi er å høste erfaringer og kunnskap som på sikt skal komme markedet til gode. Derfor har det statlige selskapet stilt som krav for støtten på én million kroner at Rema Kroppanmarka skal fungere som en demonstrasjonsbutikk for hele dagligvarebransjen.

– Vi forventer at både Rema-butikkene og de andre kjedene tar i bruk ny teknologi som viser seg å ha god effekt. Om alle landets supermarked reduserer energibruken med 25 prosent, vil vi virkelig se resultater.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS