Skjærebrenner-verneutstyr

Bruk verneutstyr i arbeidet

Vi kan ikke alltid forhindre at det inntreffer ulykker på jobben. Men i mange tilfeller kan personlig verneutstyr forebygge at en arbeidsulykke inntreffer eller det kan mildne skadevirkningene av en uønsket hendelse.

Publisert

Noble Installation, Rakkestad. (Foto: Jan Tveita)

Personlig verneutstyr er utstyr som en person bærer på seg eller holder for å verne seg mot kjemiske, fysiske eller biologiske farer. Det kan for eksempel være hørselsvern, vernehjelm, øyevern, åndedrettsvern, vernesko og fallsikringsutstyr. Uniformer og vanlig arbeidstøy regnes normalt ikke som personlig verneutstyr.

Arbeidsgiver har ansvaret

Arbeidsgiver plikter å forvisse seg om at det utstyret som er valgt, beskytter arbeidstakeren forsvarlig. Arbeidsgiver skal også informere de ansatte om virksomhetens policy og rutiner for bruken av det personlige verneutstyret og om de risikoer som finnes på arbeidsplassen.

Det er også arbeidsgiver som vanligvis skal bekoste verneutstyret.

Arbeidstaker plikter å bruke utstyret og vedlikeholde det slik at det fungerer som det skal.

(arbetsliv.se)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS