Tunge-løft-CB5634547
Tunge-løft-CB5634547

Vil granske pleie- og omsorgssektoren

Svenske arbeidsmiljømyndigheter setter i gang storkampanje for å få bukt med de mange belastningsskadene i helse- og omsorgssektoren.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

800 arbeidsplasser i kommuner over hele Sverige skal få besøk av oss, skriver det svenske Arbetsmiljöverket i en pressemelding. Også private pleie- og omsorgsbedrifter skal inspiseres. Tilsynene er en del av Arbetsmiljöverkets initiativ for å forbedre kvinners arbeidsmiljø.

Forflytting av pasienter

Det er under forflytting av pasienter og brukere at mange pleiere skader seg. Slik forflytting forårsaker nær en tredel av alle skadene. Det kan være at en pleier alene forsøker å løfte opp en pasient som har falt i gulvet, eller at folk fra hjemmetjenesten hjelper en bruker fra seng til rullestol. Da er det som oftest rygg og skuldre som får svi.

Høyrisikoyrker

– Pleie og omsorg er høyrisikoyrker med tanke på belastningsskader. Derfor må arbeidsgiveren kartlegge når personalet er mest risikoutsatt. Det har både den enkelte og hele arbeidsplassen alt å vinne på, sier Boel Callermo ved Arbetsmiljöverket.

Forebygging

Har vi pasienter som må trenes opp igjen etter operasjoner, men som er påvirket av sterke medisiner? Har vi mange tunge pasienter? Mangler vi hjelpemidler når brukeren kommer hjem fra sykehuset? Har vi til tider stor underbemanning? Dette er eksempler på spørsmål som arbeidsgiveren må stille seg.

Finnes det alternativer?

En visjon for arbeidsgivere og ansatte burde være å erstatte manuelle løft helt med alternative metoder. Det kan dels handle om å instruere brukeren om hvordan han eller hun selv kan være mer aktiv, dels om hvordan personalet bruker hjelpemidler.

Unødvendige skader

– Det er viktig å ta vare på all den kunnskap, forskning og hjelpemidler som finnes for å belaste på rett måte. Skadene fra feilbelastninger skjer helt unødvendig og ødelegger livet for mange mennesker, sier Boel Callermo.

Tallenes tale

* Kvinner melder flere arbeidssykdommer enn menn, og den vanligste årsaken til disse er belastning.

* 39 prosent av kvinners meldte arbeidssykdommer er belastningsrelatert.

* Belastningsfaktorer er den vanligste årsaken til innmeldte arbeidssykdommer for både kvinner og menn.

* I omsorg og sosiale tjenester står belastning og feiltramp for 30 prosent av alle ulykkesårsaker, og i helse- og sykepleie er tilsvarende tall 26 prosent.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS