Vareleverandør-CB1246603

Vekk med tunge løft

De som leverer eller tar imot varer ved restauranter og butikker, har lett for å bli utsatt for ulykker eller pådra seg skader.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Dette skriver det svenske Arbetsmiljöverket i en pressemelding. Nå starter derfor det svenske tilsynsorganet en kampanje i Midt-Sverige for å forsøke å redusere tunge løft i forbindelse med varehåndteringen.

Besværlige leveranser

Mange vareleveranser til butikker, restauranter og andre mindre arbeidsplasser er krevende. Fortauskanter, dørterskler, trapper, snøkanter og andre hindre gjør det vanskeligere å parkere bilen, laste av og trille inn varene dit de skal. De som arbeider med å levere varer, som for eksempel sjåfører, og de som tar imot varer, som oftest butikk- eller restaurantansatte, løper dermed en risiko for å bli utsatt for ulykker eller pådra seg belastningsskader.

Bruk traller

– Målet er å redusere den tunge håndteringen. Så langt som mulig skal man for eksempel kunne frakte varene på traller, sier Anneli Lundh ved Arbetsmiljöverket.

– Med vår innsats ønsker vi å få i gang arbeidsgivernes forebyggende arbeid, for på lengre sikt å kunne redusere ulykker og belastningsproblem.

Besøker arbeidsplasser

Sammenlagt skal ca. 150 arbeidsplasser oppsøkes - med start i juni. Først og fremst skal restauranter og butikker inspiseres, men også skoler og daghjem skal kontrolleres. Tilsynene skal fortsette i 2014.

Mangler oversikt

Svenske myndigheter har ingen ulykkesstatistikk for vareleveranser, men en stor del slike ulykker kan gjenfinnes i bransjene veitransport og godstrafikk, der det registreres ca. 800 arbeidsulykker med sykefravær i året. De to bransjene har dobbelt så mange arbeidsulykker med sykefravær sammenliknet med gjennomsnittet for samtlige bransjer. Når det gjelder sykdommer, dominerer belastningsskader på grunn av tunge løft. Når det gjelder ulykker, er fallulykker på grunn av glatt underlag og ulykker med kjøretøy de vanligste.

(arbetsmiljoverket.se)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS