COLOURBOX1246535

Tar ikke hensyn til kvinners ergonomi

Sju av ti svenske arbeidsgivere fikk anmerkninger av Arbetsmiljöverket for ikke å ta godt nok hensyn til at kvinner pådrar seg belastningsplager på arbeidsplassen.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Mange kvinner har monotont og gjentakende arbeid der risikoen for belastningsplager er stor. Cirka en tredel av kvinnene på det svenske arbeidsmarkedet har vondt hver dag på grunn av gale arbeidsstillinger. Mange har også plager på grunn av tungt arbeid og ensidige arbeidsoperasjoner, viser den svenske Arbeidsmiljøundersøkelsen 2011. Belastningsskader utgjorde samme år 25 prosent av samtlige anmeldte arbeidsulykker som resulterte i sykefravær og arbeidssykdommer.

700 bedrifter kontrollert

Arbetsmiljöverket - som tilsvarer det norske Arbeidstilsynet - har i løpet av 2012 og begynnelsen av 2013 kontrollert cirka 700 bedrifter og organisasjoner i blant annet næringsmiddelindustrien, hotell, renseribransjen og produksjons- og bilindustri. Kvinners belastninger har stått i fokus i kontrollene. Felles for arbeidsplassene er mye manuelt og repetitivt arbeid.I gjennomsnitt stilte Arbetsmiljöverket tre krav pr. arbeidssted, og sju av ti arbeidsgivere endte opp med en eller annen anmerkning for svakheter i arbeidsmiljøet.

Oppstår gradvis

–Belastningsskader oppstår gradvis, er vanskelige å oppdage og tar lang tid å lege. En person som for eksempel utfører løft hver dag, kan plutselig få en ryggskade og kanskje aldri komme tilbake til arbeidslivet igjen, sier Minke Wersäll i Arbetsmiljöverket.

Har ikke sjekket risiko

Kontrollene viser at mange arbeidsgivere ikke hadde undersøkt risikoene knyttet til ergonomi, som for eksempel antall løft pr. dag, arbeidsstillinger og hvor tungt man kan løfte. – Også faktorer som antall pauser, arbeidstempo og mulighetene for jobbrotasjon er noe vi har gransket, forteller Wersäll.

Nye metoder

I forbindelse med kontrollene har Arbetsmiljöverket lansert nye metoder for å avdekke belastningsskader. Oppfølgingskontroller har vist at mange arbeidsgivere har fått på plass rutiner for å forebygge slike lidelser. Arbeidsgiver har for eksempel endret på håndholdte maskiner og verktøy slik at de passer både til kvinner og menn med tanke på størrelse og fysisk styrke. – Med denne kontrollinnsatsen vil vi finne risikoene i dag og dermed forebygge morgendagens skader, sier Minke Wersäll.(Arbetsmiljöverket)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS