Svensk-politi-CB1181226

Færre dødsulykker i svensk arbeidsliv

Dødsulykkene blir færre, men arbeidsulykker og arbeidssykdommer øker for tredje året på rad i svensk arbeidsliv. Det viser Arbetsmiljöverkets offisielle arbeidsskadestatistikk for 2012.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

– Selv om økningen ikke er stor, er jeg noe bekymret for at den har holdt seg i tre år på rad, sier Arbetsmiljöverkets generaldirektør Mikael Sjöberg.

– Denne utviklingen må stoppes. Arbeidsgiverne som har hovedansvaret for arbeidsmiljøet, må ta disse signalene på alvor.

Antallet meldte arbeidsskader økte i 2012. Økningen gjelder alle typer arbeidsskader unntatt trafikkulykker, altså ulykker på vei til og fra arbeid. I fjor ble det meldt om 31 000 arbeidsskader med sykefravær. Tilsvarende tall for 2011 var 29 000. Arbeidsskader som ikke førte til sykefravær, økte markant fra 53 000 i 2011 til 58 000 i 2012.

Også rapporterte arbeidssykdommer økte fra 9800 i 2011 til 10 300 i 2012. Antall dødsulykker viser derimot en motsatt utvikling. I fjor inntraff 45 dødsulykker, 12 færre enn i 2011.

Gjelder alle aldre og begge kjønn

Økningen i arbeidsskader og arbeidssykdommer omfatter både menn og kvinner, ulike aldersgrupper og de fleste bransjer. Arbetsmiljöverkets rapport viser at den lenge nedadgående tendensen for antall innrapporteringer pr. 1000 yrkesaktive er blitt brutt. Tallene viser nå en økning de siste tre årene, både for arbeidsskader og for arbeidssykdommer.

Blant kvinner er arbeidsulykker med sykefravær pr. 1000 ansatte i 2012 høyest i alderen 55 år eller eldre. For menn er den høyest for ungdommer, 16-24 år.

Flest ulykker i transport og lager

Arbeidsulykker med sykefravær varierer kraftig mellom ulike bransjer. Som i fjor er det transport og lagervirksomhet som har den klart høyeste ulykkesfrekvensen blant kvinner, mens det blant menn er vannforsyning og avløpsrensing som ligger høyest.

Maskiner ute av kontroll og verktøy er den vanligste årsaken til ulykker blant menn, mens fallulykker er vanligst blant kvinner.

Belastningsplager

Drøyt 40 prosent av de meldte arbeidssykdommene skyldes belastningslidelser. Det handler om tunge løft eller ensidige og anstrengende arbeidsstillinger. Andelen er noe høyere blant menn enn blant kvinner. Organisatoriske eller sosiale faktorer er den nest vanligste årsaken til arbeidssykdom og ligger bak hver fjerde anmeldelse.

(Arbetsmiljöverket)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS