Søvnløshet-CB3022164

B-mennesker kan bli A

Ny forskning ved Folkehelseinstituttet viser at B-mennesker kan bli A-mennesker – og omvendt – over tid. Stikkord er alkohol, tobakk, barn og dagslys.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Er du B-menneske og trodde du alltid ville ha problemer med å stå opp om morgenen? Da tok du kanskje feil, opplyser Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Rundt 40 prosent av befolkningen karakteriserer seg som enten A-mennesker eller B-mennesker (omtrent like mange av hver), mens 60 prosent mener de er et sted midt imellom. A-mennesker foretrekker å stå opp tidlig om morgenen og gå til sengs tidlig på kvelden, mens B-mennesker foretrekker å stå opp relativt sent på morgenen og holde seg våkne sent på kvelden.

Den biologiske klokken avgjør

A- eller B-menneske er et relativt stabilt personlighetstrekk som ser ut til å henge tett sammen med vår indre biologisk klokke. B-mennesker skiller for eksempel ut hormonet melatonin (natthormonet) på et senere tidspunkt om kvelden enn A-mennesker. Om en er A-menneske eller B-menneske, er et resultat både av genetiske og miljømessige faktorer.

I denne studien undersøkte forskerne om livs- og arbeidssituasjon, symptomer på angst/depresjon, og livsstilsvaner som røyking, koffein- og alkoholbruk kunne forutsi endringer i personlighetstrekket A-menneske/B-menneske over tid.

Avgjørende faktorer

* Høyere stillingsprosent fører til at du blir mer A-menneske over tid.

* Det å få barn, eller at barn flytter inn, fører til at vi blir mer A-mennesker over tid.

* Nattarbeid fører til at du blir mer B-menneske over tid.

* Det å begynne å røyke, fører til at vi blir mer B-mennesker over tid.

* Høyere alkoholforbruk fører til at du blir mer B-menneske over tid.

* Angst og depresjon medførte ingen endringer i A- eller B-preferanse.

* Koffeinbruk medførte ingen endringer i A- eller B- preferanse.

Dagslyset

Forskerne hevder de ulike faktorene kan medføre endringer i når på døgnet vi eksponeres for sterkt lys, som har stor innvirkning på plasseringen av døgnrytmen vår. Det ser derfor ut som om eksponering for sterkt lys om morgenen over tid vil gjøre deg til mer A-menneske, mens mindre eksponering for sterkt lys om morgenen eller dagen gjør deg til mer B-menneske over tid.

B-mennesker røyker og drikker mer

Det mest overraskende resultatet var at det å begynne å røyke og å drikke mer, vil gjøre deg mer B-menneske over tid. B-mennesker er i utgangspunktet kjent for å røyke og drikke mer enn A-mennesker, og dette har tidligere blitt sett på som en mestringsstrategi for B-menneskene.

Denne studien er den første som viser at forholdet kan gå andre veien - de som begynner å røyke, og de som drikker mer, kan bli mer B-menneske.

– Livsstilsvaner som røyking og drikking kan på sin side medføre dårligere søvnkvalitet og mindre regelmessighet i når en sover, som også kan tenkes å påvirke om en er A-menneske eller B-menneske over tid, sier psykolog Øystein Vedaa ved Divisjon for psykisk helse.

– Dette vil kanskje skape en ond sirkel for de som røyker og drikker mye, der dette over tid vil gjøre dem til mer B-menneske, og deretter føre til at de røyker og drikker mer for å mestre det å være B-menneske, spekulerer Vedaa.

Sosial jetlag

Det er mange som opplever det som belastende å være B-menneske, i et samfunn som på mange måter er tilrettelagt for A-mennesker (tidlig opp for å gå på jobb og skole). Til dette bruker en ofte begrepet «sosial jetlag». Mange B-mennesker opplever at samfunnet følger en annen tidssone enn den biologiske rytmen deres – det er umulig å få sovne tidlig nok om kvelden til å få nok søvn til å føle seg frisk og opplagt når en må stå opp tidlig om morgenen for å gå på skole eller jobb.

– Resultatene fra denne studien peker på at endringer i livsstilsvaner (mindre røyking og drikking) og det å ha mer regelmessighet i når en står opp, og da gjerne tidlig om morgenen for å eksponere seg for dagslys, kan føre til at en blir mer A-menneske over tid. Denne kunnskapen vil kanskje gjøre livet lettere og redusere den sosiale jetlag for B-mennesker, sier Vedaa.

Spørsmålet er da om man vender tilbake til de opprinnelige vanene sine dersom faktorene blir som før? For eksempel, når barna flytter ut?

– Det kan tenkes. Dersom vanene endrer seg igjen, f.eks. at du ikke lenger står opp til faste tider om morgenen og eksponeres for sterkt lys, kan det tenkes at det over tid vil finne sted en dreining tilbake til at du identifiserer deg mer som B-menneske igjen, sier Vedaa.

" (www.fhi.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"

Powered by Labrador CMS