Trafikkulykke-Skarnes-2

41 døde i arbeidsulykker i fjor

I løpet av 2012 omkom 41 personer mens de var på jobb. Dette er 11 færre enn i 2011, melder Arbeidstilsynet.

Publisert

(Foto: Jan Tveita)

Gjennomsnittlig har 44 personer mistet livet på jobb de siste ti årene. I 2011 var tallet 52 omkomne. Det høye antallet arbeidsskadedødsfall i 2011 kan knyttes til at 11 mennesker omkom på jobb 22. juli 2011. Arbeidsskadedødsfall omfatter her kun det landbaserte arbeidslivet, som er Arbeidstilsynets myndighetsområde, og er foreløpige tall.

Fire risikonæringer

Det er fire hovednæringer som tradisjonelt skiller seg ut med flest arbeidsskadedødsfall. I bygg og anlegg døde 9 personer i 2012, mot 11 i 2011. I industrien døde 5 i 2012, mot 9 i 2011. I transport og lagring ble det registrert 4 arbeidsskadedødsfall, det sammen som i 2011. I primærnæringene omkom 8 personer, mot 4 i 2011.

- Arbeidsulykker kan og skal forebygges. Folk skal ikke dø på jobb, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

(arbeidstilsynet.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS