Datatrøbbel-CB1123723
Datatrøbbel-CB1123723

Stadig datatrøbbel avbryter arbeidet

Nesten 1,7 millioner norske arbeidstakere opplever å få arbeidsdagen avbrutt av datatrøbbel. 690 000 arbeidstakere rapporter at dette skjer ofte. Det offentlige sliter mest med avbruddene.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Det er i bank- og finanssektoren flest ansatte sier de får arbeidsdagen avbrutt av datatrøbbel. IT-løsninger er dermed både en kilde til effektivisering, men også til store produktivitetstap i norsk arbeidsliv, skriver Xtra personell i en pressemelding.

To tredeler opplever avbrudd

62,7 prosent sier at de får arbeidsdagen avbrutt av datatrøbbel av og til eller ofte, av disse sier 25,7 prosent at det skjer ofte. Dette tilsvarer henholdsvis 1,68 millioner og 690 000 norske arbeidstakere, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Mest trøbbel i bank og finans

Undersøkelsen avslører at det er flest ansatte i bank og finans som opplever å få arbeidsdagen avbrutt av dataproblemer. Hele 86 prosent svarer at de ofte (38,9 prosent) eller av og til (47,2 prosent) tvinges til å avbryte arbeidet. Dette er den klart høyest andelen blant de ulike bransjene.

Teknologisektoren

Også de ansatte i IT-/telekom- og teknologisektoren rapporterer om hyppige avbrudd i arbeidsdagen på grunn av datatrøbbel. 80,3 prosent av de ansatte her sier at problemer med datateknologi gjør at de ofte eller av og til må avbryte arbeidet. Best ut kommer helse og sosial i privat sektor der bare 50 prosent opplever datarelaterte arbeidsavbrudd.

Det offentlige sliter

Ser vi på ulikheter mellom sektorene, kommer det offentlige dårligst ut. 68 prosent opplever jevnlig stopp i arbeidsdagen på grunn av datatrøbbel, mot 60 prosent i det private. Det er i offentlig forvaltning det er mest problemer, med 80,6 prosent som ofte eller av og til opplever avbrudd.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS