Verneutstyrsautomat

Automatisk lager for verneutstyr

En vareautomat sørger for at du alltid har nok tilgjengelig verneutstyr og andre varer i bedriften. Den gir effektive innkjøpsprosesser og bedre kontroll over forbruket, ifølge leverandøren.

Publisert

(Foto: ProffPartner)

Enheten kalt ProffAutomat kan fylles med alt fra verneutstyr, verktøy og festemidler, til kjemiske midler. Det er bare størrelsen på produktene som gir begrensninger. Innholdet forhåndsdefineres av kunden, og brukerne - enten det er håndverkere, lagerarbeidere eller rengjøringspersonell - henter ut utstyr ved behov.

Tilgjengelig døgnet rundt

– Automaten gir ubemannet hjelp 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Utfordringer rundt tilgjengelighet av utstyr i virksomheter med skiftordninger fjernes. Samtidig gir den bedre kontroll og sikkerhet enn tradisjonelle lagre, tilbyr riktig utstyr til personalet, reduserer gangtid og øker tilgjengeligheten. Alt i alt er dette med på å minimere svinn til null, skal vi tro Erik Chapman, kjededirektør i ProffPartner, som leverer vareautomaten.

Kobles til internett

Automaten kobles til nett via 3G, kabel eller WiFi. Rutiner for påfylling, service og fakturering avtales med ProffPartner. På et registreringskort eller en registreringskode legges nødvendig forhåndsavtalt informasjon. Her kan også tilgangen på utstyr begrenses. Kortet eller koden leses av, dørene åpnes, og personen tar ønsket utstyr. Sensorer i automaten registrerer hva som er borte og rapporterer fortløpende til forhåndsbestemt landingssted via nett.

Automatisk eller manuell kontroll

Varebeholdningen kontrolleres automatisk eller manuelt. Hyppigheten på uttak av utstyr rapporteres og sørger for at beholdningen ikke går tom. Utstyr som forsvinner hyppigere enn annet, kan tildeles større plass og etterfylles oftere. Begrensning av uttak pr. bruker krever utstyrskontroll. Samtidig fjernes administrasjon rundt innkjøp gjennom automatisk rapportering og påfylling, opplyser ProffPartner i en pressemelding.

For ytterligere opplysninger, kontakt leverandøren.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS