Arbeidsmiljøprisen-2012-HVO
Arbeidsmiljøprisen-2012-HVO

Arbeidsmiljøprisen til sykehusvernetjenesten

Hovedverneombudene ved de norske helseforetakene er tildelt Arbeidsmiljøprisen 2012. Prisen blir utdelt annethvert år under Arbeidsmiljøkongressen i Bergen.

Publisert

Glade hovedverneombud samlet etter prisutdelingen i Grieghallen i Bergen. (Foto: Per Oddvar Synnes)

Under årets prisutdeling ble det spesielt pekt på nettverksgruppen "Forum for hovedverneombud". Nettverket har gjort en betydelig innsats for å utveksle informasjon og erfaringer og utvikle egen kompetanse på de ulike helseforetakene, skriver Oslo Universitetssykehus HF på sine nettsider.

Skolerer verneombudene

I begrunnelsen sies det også at hovedverneombudene i sektoren gjør en stor jobb for å holde verneombud i egne rekker skolerte og kompetente. Dette er spesielt viktig i lys av det sterke presset som hviler på hovedverneombudene i en sektor preget av store omstillingsprosesser og andre arbeidsmiljømessige utfordringer.

En bekreftelse på godt arbeid

– En kan trygt hevde at Oslo universitetssykehus har vært en stor eksponent for denne type utfordringer, spesielt etter fusjonsprosessen i Oslo som ledet frem til skapelsen av OUS. Vi hovedverneombudene ved OUS tar prisen som en bekreftelse på at det omfattende arbeidet som blir nedlagt hver dag for å ivareta ansattes arbeidsmiljø nå er blitt anerkjent. Dette er en flott tilbakemelding på at mye av det vi gjør er riktig og har en betydning for andre, sier Per Oddvar Synnes, hovedverneombud i Oslo universitetssykehus.

En styrket vernetjeneste

– Dette var en gledelig og velfortjent pris, og det er all grunn til å gratulere både vernetjenesten ved alle sykehusene generelt og ved Oslo universitetssykehus spesielt, sier administrerende direktør Bjørn Erikstein.

– Vernetjenesten gjør en uvurderlig innsats i å sikre våre ansatte et godt og trygt arbeidsmiljø. Dessuten er tjenesten en viktig aktør i ledelsens arbeid med å både finne arbeidsmiljømessige avvik og å korrigere dem på en god og konstruktiv måte, sier direktøren.

(Oslo Universitessykehus HF)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS