Vold-CB1206356

Vold utbredt i helsevesenet

Arbeidsrelatert vold og trusler i helsevesenet er et stort internasjonalt problem, men mottiltakene er tilfeldige og usystematiske.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Vold og trusler i helsesektoren svekker medarbeidernes arbeidsmiljø, reduserer effektiviteten, koster mange sykedager og har negativ innvirkning på kvaliteten av både pleie og behandling, skriver Magasinet Arbejdsmiljø.

Dystre tall

Bare i Canada viser statistikken at 80 prosent av alle sykepleiere er utsatt for vold eller trusler om vold på ett eller annet tidspunkt i løpet av yrkeskarrieren, og i USA skjedde det fra 2000 til 2010 i gjennomsnitt 561 arbeidsrelaterte mord i året.

Dette var noen av de dystre tallene som ble presentert for 460 deltakere fra 43 land som var samlet på en stor internasjonal konferanse om vold i helsevesenet i oktober i Vancouver i Canada. Her drøftet deltakerne hvordan man kan forebygge vold og trusler, og hvordan man kan gjøre arbeidshverdagen tryggere for de ansatte.

Et paradoks

– Det er paradoksalt at de menneskene som har viet sitt liv til å hjelpe andre, løper så stor risiko for å bli utsatt for fysiske og psykiske overgrep fra de menneskene de prøver å hjelpe, uttalte en av hovedtalerne på konferansen.

Systematisk innsats nødvendig

Det er først og fremst arbeidsplassens kultur som må settes i søkelyset, var budskapet som gikk igjen under konferansen. I tillegg kommer man ingen vei uten en løpende og systematisk registrering, analyse av data, konkete tiltak og evaluering av tiltakene.

Ad hoc-tiltak dominerer

– I de fleste helseinstitusjonene handler man fra voldsepisode til voldsepisode. Det er de færreste som har et effektivt system som løpende innhenter og evaluerer de data som kommer fra helsepersonellets registreringer.

Mange steder vet ikke engang de ansatte hvor og hvordan de skal anmelde at de har vært utsatt for trusler, sa en annen av talerne under konferansen.

(Magasinet Arbejdsmiljø)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS