Sykefravær

Laveste sykefravær på elleve år

Sykefraværet sank fra 7,3 til 6,9 prosent fra første kvartal i fjor til samme kvartal i år.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

– Det er det laveste som er målt for første kvartal siden vi begynte med denne statistikken i 2001, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad. Han tror de nye reglene om tettere oppfølging har gitt gode resultater.

Det legemeldte sykefraværet sank fra 6,1 til 5,7 prosent, mens det egenmeldte er uendret på 1,2 prosent.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) finner det oppløftende at sykefraværet fortsetter å gå ned.

God IA-avtale

– Det har ikke vært lavere noen gang under IA-avtalens levetid. Samtidig øker omfanget av dialogmøter i regi av arbeidsgiver og Nav. Den nye IA-avtalen er mer effektiv, sier Bjurstrøm.

Målet for avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) er en nedgang på 20 prosent i forhold til 2001. Nå er tallet 8,7 prosent. Bjurstrøm sier derfor det er et stykke igjen og at partene i sykefraværsarbeidet må stå på.

Arbeidsministeren sier at økt bruk av graderte sykmeldinger er noe av forklaringen på de gode tallene.

Nedgang i alle grupper

Fallet i sykefraværet gjelder både menn og kvinner, alle fylker og alle næringer. Den største gruppen det går bedre med, er den med sykdommer som skyldes muskel- og skjelettplager. Nedgangen er størst for menn i aldersgruppen 25-29 år og for arbeidstakere i bygg og anlegg.

Gjennomsnittlig sykefravær for kvinner er 7,4 prosent og for menn 4,3 prosent. Det er kvinner i alderen 30-34 år som har høyest legemeldt fravær med 8,6 prosent. En del av dette forklares med svangerskapsrelatert sykdom.

Luftveislidelser uendret

Sykefraværet faller i alle diagnosegrupper, unntatt for sykdommer i luftveiene. De skyldes stort sett influensa, som har for vane å herje landet i årets tre første måneder, heter det i oversikten fra Nav.

Den nye IA-avtalen fra 2010 følges opp vesentlig bedre enn tidligere, blant annet gjennom en handlingsplan og en egen oppfølgingsgruppe der Nav, lege, arbeidsgiver og den sykmeldte er med.

(ANB-NTB)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS