Årets-seniorinitiativ-2012-

Årets seniorinitiativ til Oslo Lufthavn

Oslo Lufthavn er tildelt prisen Årets seniorinitiativ for 2012. Prisen ble nylig delt ut av arbeidsminister Anniken Huitfeldt på den nasjonale IA-konferansen i Oslo.

Publisert

Administrerende direktør i OSL Nic Nilsen og arbeidsminister Anikken Huitfeldt. (Foto SSP)

I begrunnelsen heter det at OSL har en helhetlig tilnærming til sin seniorpolitikk. Målet for denne satsingen har vært å:

* Bygge opp en kultur med sunn helse og treningsprofil i bedriften.

* Gjøre egne ansatte bedre i stand til å mestre utfordringer i jobben.

* Gjøre det mulig for seniorer å stå lengst mulig i jobben.

Livsfaseperspektiv

Flere av tiltakene som er gjennomført, er ikke begrenset til virksomhetens seniorer, men de ser likevel ut til å være sterkt medvirkende til at flere seniorer velger å jobbe lenger. OSL kaller satsingen en personalpolitikk med livsfaseperspektiv. Nå belønnes OSL med pris for sin innsats.

Har forstått IA-avtalens innhold

Oslo Lufthavn viser at de har skjønt hva IA-avtalen går ut på, nemlig å øke nærværet i norsk arbeidsliv. Gjennom virksomhetens satsing på kultur og tilrettelegging har de oppnådd både nedgang i sykefraværet og at flere seniorer står lenger i jobb, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Bedre å forebygge

– Det er svært hyggelig å få denne prisen, og dette er også en anerkjennelse på at mange års satsing på en helhetlig seniorpolitikk har blitt lagt merke til. Vi jobber etter et mantra om at det er billigere å forebygge enn å reparere, og det er selvfølgelig gledelig at vi ser resultater av dette, sier administrerende direktør i Oslo Lufthavn, Nic Nilsen.

Seniortiltak ved OSL

OSL har satset på helserelaterte tiltak, kompetanse, ledelse og fleksible arbeidstidsordninger:

* Tilrettelegging for fysisk aktivitet, energipauser og økt kunnskap om ernæring.

* Seniorsamlinger og midtlivsseminar hvor man blant annet arbeider med bevisstgjøring av ansvaret for egen kompetanseutvikling og for 2. halvdel av yrkeskarrieren.

* Lederprogram med fokus på aldring og ledelse i ulike livsfaser.

* Fleksible arbeidstidsordninger og ekstra fri for medarbeidere over 62 år, hvor målsettingen er å utsette tidspunktet for pensjonering.

Økt pensjoneringsalder og reduserer sykefravær

Ved denne helhetlige satsingen har OSL oppnådd å øke pensjoneringsalderen fra 63 til 66 år på 3 år. OSL beholder dermed verdifull seniorkompetanse lenger. I tillegg har virksomheten redusert sykefraværet, og færre medarbeidere opplever å bli medisinsk underkjent, dvs. at man ikke kan fortsette i jobben av medisinske årsaker.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS