Nattevakt-sykehus
Nattevakt-sykehus

Nattarbeid øker risikoen for diabetes

Skiftarbeid med nattevakter øker faren for diabetes type 2, viser ny forskning fra USA. Tall fra norsk arbeidsliv viser at hver fjerde kvinne og hver femte mann jobber skift.

Publisert

(Colourbox.com)

Forskernes konklusjon er at en turnus med kvelds- og nattskift blir farligere og farligere, jo lenger du holder på, skriver Aftenposten.

1 - 2 år med kvelds- og nattevakter øker risikoen for diabetes type 2 med 5 prosent, 3 - 9 år med 20 prosent, 10 - 19 år med 40 prosent, og 20 år eller mer med kvelds- og nattevakter øker risikoen for diabetes type 2 med 60 prosent, forutsatt en turnus med tre nattevakter og 19 dag - og kveldsvakter pr. måned.

Stort datagrunnlag

– Denne undersøkelsen skal vi lytte til, sier overlege Trond Geir Jenssen ved Rikshospitalet til avisen.

– Datagrunnlaget er mye større og feilkildene langt færre enn i tidligere studier. Resultatene forskerne kommer fram til, er ganske overbevisende og oppsiktvekkende, sier overlegen til avisen. Selv når vi tar vektøkningen som skjer etter år med skiftarbeid i betraktning, er risikoen til stede.

Hvem skal jobbe skift

Tallene gir arbeidstakere, arbeidsgivere og samfunnet et helt nytt vurderingsgrunnlag når det gjelder hvem som bør drive skiftarbeid, ut fra et helsemessig synspunkt:

– Enhver som vurderer å jobbe skift, bør undersøke om han eller hun er arvelig disponert for diabetes og i tillegg vurdere sin egen vekt. Om både gener og kroppsvekt øker risiko for diabetes, bør man kanskje tenke seg om før man går løs på en lengre periode med skiftarbeid, sier Jensen.

Insulinresistens

Det er først etter tre års skiftarbeid at diabetes-risikoen virkelig øker markant. Årsaken til dette er insulinresistens. Det er ikke helt klarlagt hva er det ved skiftarbeid som forårsaker type 2-diabetes, men kroppens hormonbalanse endrer seg i løpet av døgnet, ifølge Jensen. Når vi snur døgnet, flyttes gjerne toppene og dalene i hormonkurven. Vi kan få en hormonprofil der vi blir mindre følsomme for det insulinet kroppen selv produserer. Det kalles insulinresistens, forklarer Jenssen. Dessuten kan kvelds- og nattarbeid gi oss en form for stress som øker produksjonen av adrenalin og kortisol. Også dette bidrar til insulinresistens.

Utbredt og alvorlig sykdom

Diabetes type 2 er blitt en ganske vanlig sykdom.

– Sykdommen øker blodtrykket og mengden fettstoffer i blodet. Dette trenger man ofte medisin mot. Man er i risikosonen for hjerte- og karsykdommer og hjerneslag. Noen får nyresvikt og trenger rett og slett en nyretransplantasjon. Andre får problemer med synet, diabetes er den viktigste årsaken til blindhet i den vestlige verden i dag, sier overlegen til avisen.

Må jobbe skift

Noen yrker forutsetter skiftarbeid. Men det synes som om antall år er den største risikoen. Hver enkelt bør ta en selvstendig vurdering, ifølge overlegen.

– Om du er disponert for diabetes ved arv og livsstil, bør du ta en diskusjon med deg selv før du velger å stå i skiftarbeid i en lengre periode, sier Jensen til aftenposten.no.

(aftenposten.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS