IA-film

Ni av ti kjenner ikke inkluderende.no

Med brask og bram lanserte partene i arbeidslivet nettstedet inkluderende.no i september 2011. Ett år senere viser en undersøkelse at bare én av ti kjenner til IA-verktøyet.

Publisert

Det er laget tre filmer til inkluderende.no.(Foto: inkluderende.no)

Den interaktive nettsiden, som har vunnet flere priser for nettbasert læring, består av tre filmer og en rekke artikler som skal gjøre det både enklere og morsommere å jobbe med inkluderende arbeidsliv. Nå viser det seg altså at bare et fåtall av arbeidstakere og ledere i norsk arbeidsliv kjenner til nettstedet, skriver KS på sine nettsider.

– Tilbakemeldingene fra dem som har tatt i bruk verktøyet er gode, men det er klart at når bare én av ti vet hva inkluderende.no er, så er ikke det bra nok, sier Sigrun Vågeng, adm. direktør i KS.

De aller fleste kommuner er IA-virksomheter, og har forpliktet seg til å jobbe målbevisst med arbeidsmiljøet ved at det er et ekstra fokus på nærvær og fravær, samt tilrettelegging for personer som har redusert arbeidsevne.

Ledere har IA-ansvar

– Ledere har et ekstra ansvar for at disse målene nås, og det er derfor uheldig at så få kjenner til et så nyttig verktøy, sier Vågeng.

IA-avtalens overordnede mål er å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

– Skal man klare dette, er det viktig at alle er klar over sine plikter og rettigheter. Inkluderende.no er en kilde til kunnskap, både som leder, tillitsvalgt, verneombud eller ansatt, sier Vågeng.

Ny informasjonskampanje

Nå jobber partene bak nettstedet for at flere får øynene opp for nettsiden. I forbindelse med den årlige IA-konferansen 13. november sparket partene i arbeidslivet i gang en kampanje med formål å øke bruken av inkluderende.no. Vågeng er overbevist om at kunnskap om nettsiden også vil få flere til å ta i bruk verktøyene som ligger der.

– Inkluderende.no er ikke bare et interaktivt nettsted, men også en informasjonskilde til IA-arbeidet. På inkluderende.no finner du en rekke artikler og informasjon som blant annet gir deg råd og tips til hvordan håndtere vanskelige situasjoner på arbeidsplassen.

Hun minner om at alle etter arbeidsmiljøloven er lovpålagt å ha et systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær. Derfor oppfordrer hun flere til å besøke nettsiden, som gjør det både morsommere og enklere å jobbe med arbeidsmiljøspørsmål.

Om IA-avtalen

IA-avtalens overordnede mål er å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

De tre delmålene er:

* Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent.

* Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne. De konkrete målene fra tidligere tilleggsavtaler videreføres.

* Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år).

I dag har 56 prosent (62 000 virksomheter) av alle virksomheter i Norge tegnet IA-avtale. Andelen offentlige virksomheter som har tegnet avtale ligger på nærmere 100 prosent, mens andel private virksomheter som har tegnet avtale ligger på 38 prosent. (kilde: NAV)

(ks.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS