Småbedrift

Ansatte i små bedrifter er mer fornøyd

Medarbeidere i små og mellomstore virksomheter er mer tilfreds, selv om arbeidsvilkårene på papiret er bedre hos de store, viser ny europeisk undersøkelse.

Publisert

(Colourbox.com)

På tross av dårligere lønnsvilkår og høyere ulykkesrater skårer mindre virksomheter høyere enn store når medarbeidere skal vurdere sin jobbkvalitet, skriver Magasinet Arbejdsmiljø. EU-kommisjonen bestilte undersøkelsen for å kartlegge forholdene i små og mellomstore virksomheter (SMB-bedrifter) i Europa.

Tettere på beslutningene

At medarbeiderne i SMB-bedriftene er mer tilfreds, forklares av forskerne med at mindre virksomheter er mer opptatt av myke verdier, som for eksempel balansen mellom arbeid og fritid og en større forutsigbarhet i hverdagen, fordi medarbeiderne er tettere på beslutningene. Samtidig fremheves følelsen av innhold i arbeidet og et mer jevnbyrdig forhold til lederne i mindre virksomheter.

Omsorg for hverandre

Samme mønster gjenkjenner arbeidsmiljørådgiver Hans Jørgen Limborg fra konsulentvirksomheden Team Arbeidsliv, spesialist på arbeidsmiljø i små og mellomstore virksomheter. Han har merket seg at for eksempel ulykkestallene også i Danmark er høyere i små virksomheter, men at de ansatte likevel er mer tilfreds.

– I mange små virksomheter har medarbeiderne stor omsorg for hverandre. Det kan godt være at arbeidsmiljøet ikke er helt på skinner, men folk tar seg av hverandre, sier han og understreker at det betyr noe at folk ikke bare føler seg som tannhjul i et stort maskineri.

– I mindre virksomheter er man ofte ansatt tett på lederen eller der hvor beslutningene treffes. Det vil si at medarbeiderne ofte har stor innflytelse og ikke opplever å være fremmedgjort, sier Limborg.

Skaper nye arbeidsplasser

" Små og mellomstore virksomheter, alt fra mikrovirksomheter til arbeidsplasser med 250 medarbeidere, sto for mer enn to tredeler av nye arbeidsplasser i den private sektor og 85 prosent av den totale økningen av arbeidsplasser i EU mellom 2002 og 2010.Også i Danmark har antallet små og mellomstore virksomheter økt i perioden, mens tallet på arbeidsplasser har gått ned.

(Magasinet Arbejdsmiljø)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS