Randi-Kittilsen,-Oslo-Vei-A
Randi-Kittilsen,-Oslo-Vei-A

Ta ansvar for egen sikkerhet

– Det hjelper ikke å pålegge folk å ta vare på sin egen helse, vi må også få alle til å forstå hvorfor de skal gjøre det. Først da tar de ansvaret for egen sikkerhet.

Publisert

Randi Kittilsen, Oslo Vei AS. (Foto: Jan Tveita)

Dette sier HMS-leder Randi Kittilsen i Oslo Vei AS.

– Vi har hatt kampanjer der vi har vist bilder av øyenskader som følge av at folk ikke har brukt vernebriller. Vi har også vist skader oppstått i det indre øret på grunn av at folk ikke har beskyttet hørselen sin godt nok, forteller Kittilsen.

– Og slike bilder gir effekt, slår hun fast. Antallet øyenskader er redusert fra sju for to år siden til én skade hittil i år – etter at vi gjennomførte en vernebrillekampanje.

– Men det er ikke bare skremselspropaganda vi driver med, skynder Kittelsen seg å tilføye:

– Det vesentlige med kampanjene våre er å få folk til å forstå hvor viktig det er å bruke vernehjelm, vernebriller, vernesko eller hørselsvern der arbeidet krever det, understreker hun. Først da tar vi større ansvar for vår egen sikkerhet.

Hørselsvernkampanje

HMS-magasinet deltok på en hørselsvernkampanje Oslo Vei AS gjennomførte på sine prosjekter tidligere i år. Nå var turen kommet til Ensjø-prosjektet, kampanjens siste stopp.

– Hørselsvernkampanjen er holdt for alle avdelinger og arbeidslag, ca. 200 ansatte totalt, opplyser Kittilsen. På Ensjø arbeider det 20 personer, men det har vært flere før. Prosjektet er nå i sluttfasen. Leif Abrahamsen er prosjektleder, og Monica Holm HMS-ansvarlig og prosjektkoordinator på Ensjø.

Flere hørselsskader

– Kampanjen har vært veldig lærerik. Hver eneste gruppe jeg har holdt presentasjonen for, hadde én eller flere med hørselsskader. Dette er svært plagsomt for dem som er rammet. Tinnitus, dvs. permanent susing eller piping i øret, er ekstremt slitsomt. Det å ha en svekket hørsel, kan være sosialt hemmende. Det har vært sterkt å møte så mange med disse plagene. Mye skyldes nok at skadene oppsto da vi hadde en annen kultur og en annen teknologi for verneutstyr. I dag finnes jo nær sagt alt på markedet, i gamle dager var utvalget lite og kvaliteten så som så.

– Noen av ”gamlekara” har fortalt meg at de fikk sterk hodepine etter et par timers bruk av datidens hørselsvern. Men det fantes ikke alternativer. I dag er utvalget stort og løsningene mange. Vi finner alt fra avanserte hørselsvern med kommunikasjonsløsninger, til utallige varianter av ørepropper. Men det krever jo også mye av brukeren, hun eller han må ha kunnskaper om egen tåleevne, og må passe på å vedlikeholde eller skifte ut hørselsvernet i tide.

Sett deg inn i bruken

– Når det gjelder hørselsvern med kommunikasjon, er det faktisk svært viktig at vi lærer oss å bruke dem riktig. Les bruksanvisningen nøye. I Oslo Vei deler vi ikke ut slike uten at brukerne får opplæring, ellers kan det gå galt. Da kan vi risikere at det virker mot sin hensikt, at det gir falsk beskyttelse, advarer Kittilsen.

– Bruk av verneutstyr er ikke bare et pålegg fra myndigheter og arbeidsgiver, det krever også at vi setter oss inn i utstyr og vedlikeholdsrutiner. I tillegg må arbeidsgiveren sørge for å gi opplæring. Gjennom våre kampanjer prøver vi å appellere til at våre folk skal ta ansvar for egen helse. Det kan vi greie ved å gi dem riktig informasjon, mener Kittilsen.

Praktisk informasjon

– Det har vært et poeng for meg å gi informasjon som folk trenger, og som de kan forholde seg til. Informasjonen må være praktisk og matnyttig. Det er utrolig mye vi kan si om hørselsvern og hørselsskader, frekvenser og hertz. Men da kan det bli for mye tall og fakta på en gang.

– Jeg har prøvd å filtrere ut det som er viktigst, og så blir det spennende å se om vi har lært noe, og om vi får til en atferdsendring. Det er jo dét som er målet.

– Hvis vi unngår en eneste hørselsskade, er det helt fantastisk. Men det gjenstår å se om vi når dette målet, konkluderer HMS-leder Randi Kittilsen i Oslo Vei AS.

”Hoppetussa” er en maskin som skaper kraftig støy og vibrasjoner. Arbeid med hoppetussa krever derfor bruk av verneutstyr som hørselsvern. (Foto: Jan Tveita)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS